Skip navigation


Forord

Forord om publikationen "De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug" Forord
Denne rapport er udarbejdet af Sundhedsministeriet. Første udgave udkom i september 1997. På baggrund af den interesse der var for den første udgave af rapporten, har Sundhedsministeriet opdateret og udbygget rapporten, og denne udgives nu i anden udgave.
I arbejdet med at opdatere og udbygge rapporten har ministeriet været bistået af en ekspertgruppe.

Denne bestod af:
Overlæge Finn Hardt, Alkoholenheden, H:S
Seniorforsker Morten Grønbæk, Institut for Sygdomsforebyggelse, H:S
Overlæge Hanne Tønnesen, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital
Statistikkonsulent Per Kampmann, Socialministeriet

København, december 1999.


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |