Skip navigation


Betænkning om det Videnskabsetiske Komitésystem i Danmark

ForsideBetænkning nr. 1515. Udvalget om Revision af det Videnskabsetiske Komitésystem. Marts 2010

Forfatter: Udvalg om revision af det videnskabsetiske komitésystem
Version: 1.0
Publiceret: 26-03-2010

Vi har i Danmark et velfungerede videnskabsetisk komitésystem og en god, lang tradition på området, som positivt har bidraget til at give den danske befolkning tillid til at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg.

Betænkning nr. 1515.

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |