Skip navigation


Forord


 

Forord

I Danmark har vi gode forudsætninger for at dokumentere kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet. Landsdækkende og lokale registre indebærer en datarigdom, der betyder, at den største udfordring er at samordne og effektivisere indsatsen og at bruge de eksisterende data bedre med henblik på at få en bedre dokumentation af indsatsen i sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenets fornemmeste opgave er at give patienterne en hurtig adgang til behandling af god kvalitet. Blandt forudsætningerne for at sikre dette er, at mest mulig af sundhedspersonalets tid anvendes på behandling af patienterne, og at de rette oplysninger er tilgængelige på rette tidspunkt. Den store mængde data, der i dag registreres på landets sygehuse, kan imidlertid anvendes mere effektivt.

Det overordnede mål er at sikre let adgang til ensartede oplysninger om kvalitet og dokumentation i sundhedsvæsenet. En bedre og mere målrettet anvendelse af den store mængde sundhedsdokumentation kan bidrage til at forbedre ressourceanvendelsen og dermed yderligere løfte behandlingskvaliteten i sundhedsvæsenet. De centrale sundhedsmyndigheder vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden af data, og for at dokumentation bliver brugt til at udbrede de gode eksempler.

Det danske sundhedsvæsen er båret oppe af et personale, der yder en stor indsats. Personalet i sundhedsvæsenet skal have stillet dokumentation til rådighed på en bedre måde end i dag, og personalet skal bruge mindre tid på at registrere. Der skal derfor arbejdes målrettet med at stille data bedre til rådighed og gøre det nemmere at registrere, så der kan bruges mere tid på kontakt med patienterne.

Det kræver en fælles indsats i samarbejde mellem de centrale sundhedsmyndigheder, regioner, det sundhedsfaglige personale etc. Det skal ske via en bedre og mere målrettet prioritering af ressourcerne, hvor vi bliver nødt til at gøre op med forestillingen om, at alting er lige godt. Det skal ske ved, at det sundhedsfaglige personale skal bruge mindre tid på registrering og mere tid på behandling af patienterne. Og det skal ske ved, at myndighederne påtager sig et fælles ansvar for at data stilles til rådighed, der hvor de gør en forskel.


Sidst opdateret 09-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |