Skip navigation


Bilag 4


 

Anm.: Databaser markeret med grønt indgår i kortlægningen. Databaser markeret med gråt er udelukkende baseret påsamkøring med andre centrale registre og derfor ikke relevant for kortlægningen. Databaser markeret med gult indgårikke i kortlægningen.

1) De 200.000 dækker over det samlede antal diabetespatienter. Heraf er ca. 50.000 om året i behandling på et sygehus. Der er imidlertid pligt til årligt at (gen)registrere oplysninger om alle diabetespatienterne i databasen, hvorfor prævalensen er angivet for diabetesdatabasen. Hver diabetespatient er imidlertid årligt til kontrol på sygehus eller hos praktiserende læge. Dobbeltregistreringen foretages således for diabetikere enten på sygehus eller hos praktiserende læge


Sidst opdateret 09-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |