Skip navigation


Bilag 2


 

 

Anm.: Databaser markeret med gråt er udelukkende baseret på samkøring med andre centrale registre, primært LPR. Databaser markeret med rosa er ved at implementere en løsning, der muliggør genbrug fra centrale registre, eller har truffet beslutning om at gøre det.


Sidst opdateret 09-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |