Skip navigation


Rapport: Almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen

ForsideSom opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund og økonomiaftalen for 2008 har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL nedsat et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvori bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Almen Medicin har deltaget.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 10-11-2008

Udvalget har gjort brug af ekstern konsulentbistand til at få udarbejdet undersøgelser og analyser til inspiration og brug i udvalgsarbejdet. Dels ”Tilrettelæggelse af flerlægepraksis – best practise organisering i Danmark.”. Dels ”Effektiv organisering af almen praksis – erfaringer fra udlandet.” Der er også link til disse baggrundsrapporter.

Hele rapporten:
Almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen - (PDF-fil 1,96 MB)

De 2 underliggende konsulentrapporter:
Tilrettelæggelse af flerlægepraksisser  (Deloitte) - (PDF-fil 799 KB)
Effektiv organisering af almen praksis (DSI) - PDF-fil 731 KB)

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |