Skip navigation


Første fase af afbureaukratiseringsinitiativet på sundhedsområdet afrapporteres

ForsideMinisteriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Finansministeriet igangsat et arbejde med afbureaukratisering og bedre dokumentation på det regionale sundhedsområde. Initiativet på sundhedsområdet er et led i regeringens samlede afbureaukratiseringsprogram.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 15-04-2009

Link til rapporten


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |