Skip navigation


Årsrapport 2014: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS)

Forside på NSS' årsrapport for 2014Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status-redegørelse for anbefalingerne og de initiativer, der er iværksat som opfølgning på dem. NSS har eksisteret siden 2009.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1
Publiceret: 13-05-2015

De seneste år er der sket en markant positiv udvikling på området for klinisk forskning – bl.a. med afsæt i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings anbefalinger fra perioden 2009-2012.

Ifølge NSS bør særligt tre initiativer inden for klinisk sundhedsforskning fremhæves som fyrtårne, der bør satses på fremover, hvis Danmark skal kunne bibeholde sin styrkeposition på området. Fyrtårns-initiativerne forventes at kunne være med til at bane vejen for fortsat udvikling og samarbejde om at fremme den kliniske forskning i Danmark. Fyrtårnsinitiativerne, som bl.a. bygger på arbejdet i NSS, er: Handlingsplanen for styrkede rammer for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning, det offentlige-private partnerskab NEXT og Èn indgang i regi af Danske Regioner. Fyrtårnsinitiativerne har stor betydning, idet de arbejder sammen for at styrke rammerne for sundhedsforskning i Danmark.

Læs mere i Årsrapporten for 2014Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |