Skip navigation


Publikationer

71-80 af 254 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Afrapportering – Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

  Hvert år fødes børn med alvorlige helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af alkohol og/eller stoffer under graviditeten.

  Forfatter
  Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-09-2015
 • ForsideStatus på sundhedsområdet

  I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” for 2015 fremgår, at regeringen i løbet af sommeren 2015 vil gøre status på sundhedsområdet. Denne rapport belyser udviklingen på sundhedsområdet for en række udvalgte områder.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  07-09-2015
 • Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

  Evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er gennemført som opfølgning på økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL og evalueringen af kommunalreformen. Hovedrapport og 4 delanalyser.

  Forfatter
  KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet
  Publiceret
  27-05-2015
 • Forside på NSS' årsrapport for 2014Årsrapport 2014: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS)

  Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status-redegørelse for anbefalingerne og de initiativer, der er iværksat som opfølgning på dem. NSS har eksisteret siden 2009.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1
  Publiceret
  13-05-2015
 • Indblik i sundhedsvæsenets resultater

  Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet - og dermed sikre mere sundhed for pengene.

  Forfatter
  Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  05-05-2015
 • Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi

  I Danmark prioriterer vi forskning højt. Forskning lægger fundamentet for fremtidens velfærd og gør Danmark stærkere. Det handler om ren luft og drikkevand og om at finde kuren mod kræft. Det handler om at skabe ny viden, ideer og løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi og vores børn står overfor.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
  Publiceret
  04-05-2015
 • ForsideNationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018

  Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  20-04-2015
 • Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem

  Den 1. januar 2011 trådte ændringerne til lov om klage- og erstatningsadgang inden-for sundhedsvæsnet i kraft (lov nr. 706 af 25. juni 2010). Med loven trådte en række ændringer i patientklagesystemet i kraft. Med lovændringerne blev det samtidig besluttet, at ændringerne skulle evalueres efter nogle år for at vurdere om ændringerne har virket samt pege på behovet for eventuelle justeringer. Det er den evaluering der nu foreligger. Evalueringen er udarbejdet af COWI A/S for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Publiceret
  14-04-2015
 • Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - tiende delrapport

  Udviklingen fra 2012 til 2013

  Publiceret
  16-01-2015
 • Skal mit barn ha' antibiotika?

  Alle børn bliver syge, får hoste, forkølelse og ondt i ørerne - men de skal sjældent have antibiotika!

  Publiceret
  19-11-2014


71-80 af 254 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |