Skip navigation


Voldgiftsnævn afsiger kendelse om takstregulering som følge af patientforsikringsudgifter

10-09-2013
PRESSEMEDDELELSE - Et voldgiftsnævn har i går afsagt kendelse om takster for afregning under de udvidede fritvalgsordninger, som der er opstået tvist om mellem Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) og Danske Regioner.

Ifølge kendelsen, som er afsagt af direktør Carsten Koch, der har været opmand for voldgiften, opreguleres afregningstaksten for en række områder, hvor behandlingsaktiviteten indebærer operative indgreb, med mellem 3,8 og 16,2 pct. afhængig af, hvilke risici for patientskader der er forbundet med de enkelte behandlingstyper.   

Baggrunden er, at erstatningsansvaret for skader, som påføres patienter under de udvidede fritvalgsordninger i forbindelse med sygehusbehandling, pr. 1. september 2013 er overført fra regionerne til de private klinikker og sygehuse. Overførslen indebærer, at de private sygehuse og klinikker skal tegne en privat forsikring til dækning af de skadeserstatninger, der udmåles af Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet.

BPK har ønsket en regulering af afregningstaksterne for aktiviteten under de udvidede fritvalgsordninger som kompensation for udgifterne til forsikringsforpligtigelsen. Danske Regioner har imidlertid ikke været enig i, at der skulle forekomme en kompensation, og derfor anmodede BPK ministeren om en voldgift.

Læs kendelsen  (pdf)

Ved kompensation for behandling foretaget fra 1. september 2013, i henhold til opmandens kendelse, gælder følgende grupperinger  (pdf)

 

Yderligere oplysninger:
Opmand Carsten Koch, tlf.: 22 19 38 92.


Sidst opdateret 04-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |