Skip navigation


OECD: Danmark gør det godt, men vi kan gøre det endnu bedre

16-04-2013
PRESSEMEDDELELSE - OECD har i dag offentliggjort en analyse af kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen. OECD fremhæver, at Danmark generelt er et foregangsland, hvad angår kvalitetsinitiativer.

Som mange andre vestlige lande står Danmark overfor store udfordringer i de kommende år som følge af den demografiske udvikling, et ændret sygdomsbillede og snævre rammer for de offentlige finanser. Dertil kommer en stigende specialisering på sygehusene og kortere liggetid, der skaber et øget behov for samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner. 

I lyset heraf har OECD en række anbefalinger til arbejdet med kvalitetsindsatsen i det danske sundhedsvæsen fremadrettet:

·          En styrket indsats mod ulighed i sundhed, herunder en øget monitorering 

·          Øget synlighed om resultater og anvendelsen af data i kvalitetsudviklingen

·          Modernisering af den primære sektor, herunder modernisering af almen praksis, en bedre understøttelse af sammenhænge og koordinerende behandlings- og plejeforløb samt større synlighed i resultater

I forbindelse med offentliggørelsen af OECD-rapporten udtaler sundhedsminister Astrid Krag:

”Jeg er meget tilfreds med, at OECD peger på mange af de samme udfordringer, som regeringen allerede kæmper for: Endnu mere fokus på at forbedre uligheden i sundhed, bedre sammenhæng og mere synlighed om resultater. Samtidig er jeg rigtig glad for, at OECD kvitterer for den store indsats, der bliver leveret hver dag i det danske sundhedsvæsen.”

Danske Regioners formand Bent Hansen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:

”Det glæder mig, at OECD roser og anerkender det danske sundhedsvæsen. Rapporten peger på, at regionerne i deres korte levetid har levet op til deres rolle om at skabe et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Vi vil se nærmere på OECD’s anbefalinger, blandt andet om at styrke patientens perspektiv og kvalitetsudviklingen i primærsektoren og på tværs af sektorerne. Det er også regionernes politik, og der skal vi blive meget bedre.”

Den samlede rapport vil blive offentliggjort 30. april 2013 i forbindelse med et seminar om kvalitetsindsatsen i det danske sundhedsvæsen arrangeret af Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs anbefalingerne fra OECD  

 

Yderligere oplysninger:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Danske Regioner: Martin Deichmann, tlf.: 51 35 55 60.


Sidst opdateret 16-04-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |