Skip navigation


Klare fremskridt på sygehusene

27-05-2011
PRESSEMEDDELSE: Det går fremad på de danske sygehuse. Men der er stor forskel på resul-taterne fra sygehus til sygehus, og det viser, at der er plads til forbedring. Den store udfor-dring er nu at lære af de dygtigste, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Flere og flere behandlinger klares ambulant, helt præcis 41,7 procent.

Perioden patienten er på sygehus bliver kortere og kortere, i dag i gennemsnit kun 4 dage.

Færre og færre må indlægges igen, i dag er kun 9,4 procent af alle indlæggelser genindlæggelser.

 

Det er de tre helt markante positive resultater i den analyse af udviklingen på de danske sygehuse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu offentliggør. Undersøgelsen omfatter udviklingen  i ambulant behandling,  indlæggelsestid og  akutte genindlæggelser på sygehusene i perioden 2008-2010.

”Resultaterne er meget glædelige og viser, at vi er på rette vej. Flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelsestid betyder større tilfredshed hos patienterne og klare besparelser for regionerne. Færre genindlæggelser er et tegn på, at der nu bliver taget bedre hånd om den enkelte patient på sygehusene,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Store forskelle

Undersøgelsen, som udgives i pjecen ”Øget fokus på de gode resultater og bedste praksis på sygehusene”, viser også, at der er store forskelle fra sygehus til sygehus og fra region til region.  F.eks. er der en forskel på 30 procentpoint i andelen af ambulant behandling mellem sygehusene. De store forskelle gælder også for indlæggelsestider og genindlæggelser.

Den kendsgerning får indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder til at stille krav til regionerne.

”Der er grund til at rose regionerne for de fine fremskridt de seneste år. Men vi er også nødt til at stille krav om, at de bliver bedre til at lære af hinanden. En af vejene frem for de danske sygehuse er at lære af den bedste praksis. Jeg vil derfor opfordre alle beslutningstagere i regionerne og på sygehusene til at tage fat i disse resultater.  De store forskelle fortæller nemlig, at der er masser af plads til forbedringer. Og det er netop meningen med at bruge kræfter på disse undersøgelser og sammenligninger. Vi skal lære af hinanden, lære af de bedste. Alt sammen til gavn for patienterne”, siger Bertel Haarder.

Link til hele pjecen. Øget fokus på de gode resultater

 

Kontakt:

Pressechef Niels Ditlev 7226 9414

Kontorchef Henrik Grosen Nielsen 722 6 9688

Fakta:

 


Sidst opdateret 29-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |