Skip navigation


Nye indikatorer skal fremme bedste praksis

02-06-2010
Bedre udbredelse af viden og bedste praksis i sundhedsvæsnet betyder bedre anvendelse af ressourcerne. Det kommer både den enkelte patient og samfundet som helhed til gode. Analyser viser, at der er et væsentligt effektiviseringspotentiale, hvis de enkelte regioner og sygehuse lader sig inspirere af de bedste. Regeringen offentliggør derfor et katalog med centrale indikatorer bl.a. for andel ambulant behandling, indlæggelsestid, genindlæggelsesomfang samt gennemsnitlige behandlingsomkostninger.

De nye indikatorer skal illustrere de indbyrdes forskelle i resultater mellem regioner og sygehuse, samt på behandlingsniveau. Regeringen lægger op til, at der i regionernes styring af sygehusene i højere grad inddrages viden om forskelle mellem sygehusenes resultater.

 

Kataloget vil fremover blive opdateret og offentliggjort løbende for dermed at bidrage med aktuel og brugbar ledelsesinformation, der kan anvendes som led i styringen på sygehusområdet. På sigt vil kataloget ligeledes blive udvidet med flere relevante indikatorer. Desuden vil der blive offentliggjort en pjece, der giver en årlig status på de samlede indikatorer.

Læs mere i publikationen: Øget fokus på de gode resultater


Sidst opdateret 07-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |