Skip navigation


Mere ambulant og kortere indlæggelser

28-12-2010
PRESSEMEDDELELSE – Region Syddanmark klarer flest behandlinger uden indlæggelse. I Region Midtjylland er patienterne indlagt i kortest tid. Der er stor forskel på, hvor længe patienter er indlagt på sygehusene på tværs af landets fem regioner og stor forskel på, hvor gode sygehusene er til at behandle patienterne, uden de skal indlægges. For alle regionerne er der dog fremgang. Det viser nye nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sygehusene bliver stadig bedre til at behandle patienterne hurtigt.

På landsplan er den gennemsnitlige indlæggelsestid for patienter faldet fra 4,5 dage i 2008 til 4,2 dage i 2009. Andelen af patienter, der må genindlægges, er også faldet.
Og i alle regionerne bliver sygehusene bedre til at lægge behandlingen om til ambulant behandling, så patienterne slipper for at være indlagt, og sygehusene sparer penge.

Det viser nye 2009-tal for patienternes liggetid, for hvor stor en andel af sygehusenes behandlinger, der er omdannet til ambulant behandling og for andelen af genindlæggelser.

De nye tal er lavet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og de viser også, at der er stor forskel på tallene fra region til region.

I regionerne Nordjylland og Sjælland er patienterne således indlagt i gennemsnitligt 4,4 dage, mens det i Region Midtjylland er 3,9 dage.

Andelen af ambulant behandling var på 38,1 procent i 2008 og er steget til 40,4 procent i 2009.
Region Syddanmark har for begge år haft den højeste andel ambulant behandling, og i 2009 er regionens andel af ambulante behandlinger på 45,1 procent.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Tallene taler deres tydelige sprog: Der er betydelige forskelle på tværs af regionerne og derfor også betydelige gevinster for regionerne at hente, hvis de skeler til hinanden og lærer af de bedste. Hvorfor bliver patienterne færdigbehandlet så meget hurtigere i Region Midtjylland? Og hvad gør Region Syddanmark for at omlægge behandlinger til ambulant regi? Den slags spørgsmål må regionerne og sygehusledelserne stille sig selv, så vi bruger tallene fremadrettet til at blive bedre”.

De nye tal viser også, at andelen af genindlæggelser er faldet i alle fem regioner fra 10,6 procent i 2008 til 9,8 procent i 2009.
Region Sjælland har færrest patienter, der skal indlægges igen efter behandling på regionens hospitaler, mens der er forholdsmæssigt flest genindlæggelser i Region Syddanmark.


Tabel 1: Indikatorer, regionsniveau 2008

 Region Gns. indlæggelsestid/ dage  Andel genindlæggelser i pct.  Andel ambulant behandling i pct. 
 Nordjylland

 4,7

9,3 

36,1 

 Midtjylland

 4,2

11,2 

37,2 

 Syddanmark

 4,3

12,2 

42,0 

 Hovedstaden

 4,7

9,8 

36,7 

 Sjælland

 4,5

10,2 

37,7 

 Hele landet

 4,5

10,6 

38,1 

Kilde: Grupperet LPR-data. Aktivitet i 2008 med takstsystem 2008 pr. 10. marts 2009


Tabel 2: Indikatorer, regionsniveau 2009

 Region Gns. indlæggelsestid/ dage  Andel genindlæggelser i pct.  Andel ambulant behandling i pct. 
 Nordjylland

4,4 

9,0 

38,3 

 Midtjylland

3,9 

10,1 

39,4 

 Syddanmark

4,0 

12,0 

45,1 

 Hovedstaden

4,4 

9,1 

38,7 

 Sjælland

4,3 

8,8 

40,0 

 Hele landet

4,2 

9,8 

40,4 

Kilde: Grupperet LPR-data. Aktivitet i 2009 med takstsystem 2009 pr. 10. april 2010


Yderligere oplysninger
Afdelingschef Svend Særkjær, tlf. 25 27 56 10


Sidst opdateret 28-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |