Skip navigation


Offentliggørelse af data om kommunernes forebyggelsesindsats

04-09-2008
Læs opfølgningen her.

Som opfølgning på Rapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne (Maj 2008) er der udarbejdet et datasæt for de 98 kommuner. 

Datasættet muliggør sammenligninger af sundhedsudgifterne mellem de enkelte kommuner og mellem forskellige udgiftstyper, hvor kommunerne igennem deres forebyggende indsats har særlige muligheder for at påvirke den kommunale medfinansiering.  

Dermed får kommunerne adgang til relevant information om borgernes sundhedstilstand, som giver et bedre grundlag for prioriteringen af forebyggelsesindsatsen i kommunerne og som samtidig kan bidrage til at indfri potentialet ved kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet.

Link til:

Dataspecifikation til datasæt om bedre grundlag for kommunernes forebyggelsesindsats.

Pressemeddelelse (med link til rapport) af den 13. juni 2008 - "Stor variation i kommunernes udgifter til sundhedsområdet"

Spørgsmål kan rettes til:
Specialkonsulent Mads Hansen, Sundhedsøkonomisk kontor, tlf.: 72 26 94 22 eller fuldmægtig Lasse Lauridsen, Sundhedsøkonomisk kontor, tlf.: 72 26 94 25.


Sidst opdateret 05-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |