Skip navigation


Indberetninger fra de danske strålecentre

21-07-2008
I regi af Task Force vedr. Strålebehandling har de danske strålebehandlingscentre siden uge syv 2007 indberettet til Sundhedsstyrelsen angående overholdelsen af de maksimale ventetider.

I ”Statusrapport for arbejdet i Task Force ved. Strålebehandling 2006-2007” er en detaljeret gennemgang af arbejdet i Task Force vedr. strålebehandling, overholdelse af de maksimale ventetider til strålebehandling og udviklingen i ventetiderne til strålebehandling, se www.sst.dk eller www.sum.dk.

Indberetningerne fra 2007 viser generelt, at langt størstedelen af de danske strålepatienter påbegynder behandling inden for fire uger, og at denne andel har været stigende i løbet af 2007. Patienter, der påbegynder strålebehandling efter fire uger, har - med få undtagelser - modtaget et tilbud om behandling andetsteds inden for fire uger. De få undtagelser skyldes eksempelvis, at ventetiden er forlænget på grund af patientens eget ønske, på grund af lægelig indikation eller på grund af hensigtsmæssig planlægning af forløb omkring helligdage.

De seneste indberetninger (uge 11-19 2008) fra strålecentrene til Sundhedsstyrelsen angående overholdelsen af de maksimale ventetider til strålebehandling viser, at aktiviteten i 2008 generelt er højere end i 2007. Andelen af patienter, der kommer i strålebehandling inden for fire uger ligger fortsat på omkring 90 pct., og antallet af patienter, der har ventet i fire uger og fortsat venter, var i uge 19 2008 det laveste siden strålecentrene påbegyndte deres indberetning til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har ikke modtaget anmodninger fra sygehuse eller patienter om tilvejebringelse af tilbud om strålebehandling. Strålecentrene har dermed selv løftet opgaven med at tilvejebringe tilbud inden for fristerne.  
 
statusrapport for task force vedr strålebehandling 2006 til 2007.pdf  
   
indberetninger til uge 19 - 2008.pdf  
   
indberetninger til uge 19 - 2008.mht  
 


Sidst opdateret 05-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |