Skip navigation


Resultater 2003-2005

06-12-2006
Målingerne viser, at de danske sygehuse bliver mere og mere effektive.

Målingerne viser, at de danske sygehuse bliver mere og mere produktive.

Sygehusenes produktivitet på landsplan er således steget med 2,4 pct. fra 2003 til 2004 og med 1,8 pct. fra 2004 til 2005. Endvidere er der i 2005 konstateret forskelle i amternes produktivitet på sygehusområdet med op til 15 pct. i forhold til landsgennemsnittet (ekskl. Bornholm). I lyset af den kommende regionsdannelse er produktiviteten også opgjort for de kommende regioner. Her kan konstateres forskelle i produktivitet på op til 6 pct. mellem de kommende regioner i forhold til landsgennemsnittet. Mellem sygehusene er der konstateret forskelle i produktivitet på op til 51 pct. i forhold til landsgennemsnittet.

Målingerne har været fremsendt i validering hos sygehusejerne, som har haft mulighed for at evaluere og revidere data. Målingerne er således godkendt af sygehusejerne.

På trods af valideringsprocessen kan det fortsat forekomme, at de viste forskelle i produktivitet skyldes forhold i data, som uhensigtsmæssigt påvirker opgørelsen af produktiviteten, og som ikke skyldes forskelle i sygehusenes produktivitet. Dette kan både omfatte forskelle i den lokale registrering af udgifter eller forhold ved DRG-systemet mv.
 


Sidst opdateret 08-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |