Skip navigation


Rekordlav ventetid på operationer

02-05-2018
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at ventetiden på operationer er mere end halveret siden 2001.

Danske patienter ventede i gennemsnit 42 dage i 2017 på at blive opereret på et sygehus, viser nye årstal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at det er fire dage færre end året før og mere end en halvering af ventetiden siden 2001.

”Ventetiden på operationer har aldrig været kortere. Det er rigtig positivt, at regeringens arbejde med at sikre bedre patientrettigheder har båret frugt, og at det går den rigtige vej. Her skylder vi også de sygehusansatte en stor tak for at være med til at løfte opgaven,” siger Ellen Trane Nørby.

Patienterne fik i 2016 styrket deres ret til hurtig udredning og behandling. I 2016 var forskellen 30 dage mellem den region med længst ventetid og den region med kortest ventetid. Den største forskel mellem regionerne er i 2017 faldet til 18 dage.

”De seneste år er forskellen i ventetiden mellem regionerne steget, så det er rigtig positivt, at forskellen igen er blevet mindre i 2017,” siger ministeren, der dog opfordrer regionerne til fortsat at arbejde med at nedbringe ventetiden.

Årstallene omfatter ventetid på operationer, som ikke er akutte. For eksempel diskusprolaps, brok, kunstige knæ og hofter samt en række planlagte kræftoperationer.

Fakta:

  • I perioden 2001 til 2017 er den gennemsnitlige ventetid til planlagt sygehusoperation faldet fra 90 dage til 42 dage. I 2016 lå den på 47. 
  • Siden sommeren 2015 er der tilført 4,4 mia. kr. ekstra til hele sundhedsvæsenet – blandt andet til at nedbringe ventetiden på operationer. 
  • Venstre-regeringen fik i 2016 et flertal i folketinget til at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet. 
  • Siden oktober 2016 har patienter dermed haft mulighed for at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har mulighed for at udrede inden for 30 dage. 
  • Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Pressekontakt: Freja Kierstein Johansen, presse- og kommunikationsrådgiver, tlf. 22 15 26 37 / fkj@sum.dk

Rettelse: Der har tidligere stået, at den gennemsnitlige ventetid var 43 dage i 2017. Det er nu rettet til 42 dage.


Sidst opdateret 22-05-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |