Skip navigation


God ledelse skal forbedre patienternes behandling

15-05-2017
NYHED - 40 udvalgte regionale og kommunale ledere begynder i dag på Det Nationale Ledelsesprogram, der er lanceret af Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner i fællesskab. Målet er at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i patientens behov. I dag møder 40 forventningsfulde regionale og kommunale ledere op på Lerchenborg Gods ved Kalundborg.

De er de første deltagere i det nye Nationale Ledelsesprogram, der er etableret i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner.

Efter kick-off på Lerchenborg Gods skal lederne, som er udvalgt på tværs af det danske sundhedsvæsen, frem til februar næste år blive bedre til at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet, motivere personalet og skabe gode resultater for patientenerne.

”Det er ude på stuerne og i den daglige drift, at indsatsen for at få høj kvalitet i behandlingen skal stå sin prøve. Her er god ledelse alfa og omega. Det er lederne, der, sammen med personalet, skal skabe forbedringer for patienterne. Derfor ser jeg frem til, at vi får det første kuld af ledere igennem det ambitiøse ledelsesprogram til gavn for patienterne og medarbejderne i dagligdagen på sygehuse og i kommuner”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Udspringer af nyt kvalitetsprogram for sundhedsområdet
Ledelsesprogrammet er en del af det nye kvalitetsprogram for sundhedsområdet, som blev aftalt mellem den daværende V-regering, regionerne og kommunerne i 2015.

Kvalitetsprogrammet markerer et sporskifte væk fra proces- og registreringskrav til i højere grad at fokusere på mål og resultater med værdi for patienten.

Ledelsesprogrammet skal sammen med kvalitetsprogrammets andre initiativer, bl.a. de nationale mål for sundhedsvæsenet, understøtte det skifte og være med til at sætte en ambitiøs retning for en styrket kvalitet til gavn for patienten.

Programmet skal give det ledelsesfokus, der er nødvendigt for, at kvaliteten hele tiden forbedres og skal samtidig understøtte at ledere i højere grad tager ansvar for hele patientens forløb på tværs af enheder og sektorgrænser.

I 2017 og 2018 skal der gennemføres forløb for to hold af ledere af ledere fra både regioner og kommuner. Det forventes, at disse to forløb bliver efterfulgt af yderligere to forløb. 

Læs mere om Det Nationale Ledelsesprogram (PDF)

Sidst opdateret 15-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |