Skip navigation


Ældre patienters medicin skal gennemgås på sygehuset

20-06-2017
NYHED – En række ældre patienter, der tager flere former for medicin, bliver nu tilbudt et medicintjek, hvis de bliver indlagt på et sygehus. Sundheds- og Ældreministeriet har udmøntet en pulje på 4,5 mio. kr. fra handlingsplanen for den ældre medicinske patient, så tre regioner kan afprøve medicingennemgang for ældre patienter systematisk.

Mange ældre patienter er ramt af flere forskellige sygdomme på én gang.

Derfor får de også en række forskellige former for medicin, og det kan øge risikoen for dårligere effekt af den enkelte pille eller give uforudsete bivirkninger.

Det er derfor særligt vigtigt, at der er styr på medicinen hos de ældre patienter, som i forvejen er en sårbar gruppe.

Nu er 4,5 mio. kroner fra handlingsplanen for den ældre medicinske patient, der blev vedtaget i juni 2016, på vej ud til konkrete projekter i tre regioner.

Se en oversigt over projekterne  (PDF)

Pengene skal bruges til afprøvning af modeller for systematisk medicingennemgang rettet mod ældre borgere indlagt på sygehus og som ved indlæggelsen er i behandling med flere lægemidler.

”Mange ældre har flere kroniske sygdomme og tager derfor hver dag flere forskellige slags medicin. På sygehuset kan man se, hvad de ældre tager, i en sammenhæng, så ved at gennemgå medicinen, kan vi forbedre behandlingen af den enkelte ældre patient. Det er et meget vigtigt skridt i indsatsen for at nedsætte risikoen for alvorlige bivirkninger og forkert medicinering,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ud over de 4,5 mio. kr. skal der bruges en halv million kroner på en ekstern evaluering af projekterne, så Danske Regioner – i dialog med Sundhedsstyrelsen – kan sikre, at alle regioner fremadrettet visiterer relevante ældre medicinske patienter til medicingennemgang, når de er indlagt.

Læs ’Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient’.


Sidst opdateret 20-06-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |