Skip navigation


Sundhedsministeren: Tilliden skal genoprettes

15-09-2014
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsstyrelsen har i dag fremlagt en handlingsplan for, hvordan man vil forbedre tilsynet med læger og andre sundhedspersoner. Sundhedsminister Nick Hækkerup er tilfreds med, at styrelsen nu sætter gang i en række initiativer, der skal styrke patientsikkerheden.

Sundhedsminister Nick Hækkerup har i dag fået overrakt en omfattende handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsområde, som han bestilte i juni, efter den Europæiske Tilsynssammenslutning (EPSO) i en rapport pegede på, at tilsynet kunne forbedres på en række områder.

I handlingsplanen beskriver styrelsen, hvordan den vil styrke tilsynet med læger og andre sundhedspersoner og sundhedsvæsnet generelt. Og sundhedsministeren er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen nu sætter gang i en lang række initiativer for at styrke sin tilsynsvirksomhed:

"I en række sager har Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke været godt nok, og det har svækket patienternes tillid til tilsynene. Den tillid skal genoprettes. Og derfor bad jeg også i juni Sundhedsstyrelsen komme med en plan for, hvordan de ville rette op på problemerne", siger Nick Hækkerup, der er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen som led i handlingsplanen nu tager en lang række initiativer for at styrke patientsikkerheden.

"Det er helt afgørende, at tilsynet fungerer, så man kan skride ind over for læger og andre sundhedspersoner, der er til fare for patienterne. Jeg vil derfor også nøje følge med i, hvordan arbejdet med handlingsplanen skrider frem i Sundhedsstyrelsen", siger Nick Hækkerup.

Handlingsplanen indeholder ni forskellige indsatsområder og 25 forskellige indsatser. Sundhedsstyrelsen vil bl.a. ændre sin organisation, ophæve embedslægebetegnelsen og udarbejde en ny strategi for styringen af tilsynsområdet.

I den forbindelse ønsker styrelsen at analysere muligheden for at omlægge tilsynet, så de i højere grad bliver baseret på faglige risikovurderinger fremfor som i dag at være bundet op på faste periodiske tilsyn. På den måde vil man kunne bruge ressourcerne der, hvor risikoen for patienternes sikkerhed er størst.

Det vil imidlertid kræve lovændringer, hvis Sundhedsstyrelsens tilsyn skal omlægges. Til det siger sundhedsminister Nick Hækkerup:

"Patientsikkerheden skal være i orden, og jeg er åben over for at se på, om lovgivningen skal ændres. Derfor vil jeg også gerne drøfte med partierne i Folketinget, hvordan vi kan give Sundhedsstyrelsen bedre muligheder for at tilrettelægge sit tilsyn, når vi har resultaterne af styrelsens analyse."

Læs 'Sundhedsstyrelsens handlingsplan af 15. september 2014'  (PDF)

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Fakta: Baggrunden for Sundhedsstyrelsens handlingsplan
Den Europæiske Tilsynssammenslutning (EPSO) har i perioden fra august 2013 til juni 2014 foretaget en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed.

Gennemgangen var bestilt af Sundhedsministeriet efter medieomtale, hvor der blev sået tvivl om kvaliteten af sagsbehandlingen i tilknytning til en række tilsynssager.

I juni afleverede EPSO en rapport med 57 anbefalinger til, hvordan styrelsens tilsyn med læger og andre sundhedspersoner kunne forbedres.

Som opfølgning på EPSO-rapporten har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en handlingsplan med ni forskellige indsatsområder med 25 indsatser, der skal forbedre styrelsens individtilsyn med læger og andre sundhedspersoner samt sundhedsvæsnet generelt.


Sidst opdateret 15-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |