Skip navigation


Færre KOL-patienter skal indlægges akut på sygehusene

25-09-2014
NYHED - På tværs af kommunerne er der stor forskel på, hvor mange KOL-patienter der bliver indlagt akut på sygehusene. En styrket indsats på lungeområdet og nye forløbsplaner skal være med til at sikre, at patienter med KOL får et sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb af høj kvalitet i hele landet.

KOL-patienter, som bor i kommuner i hovedstadsområdet, har markant større risiko for at blive indlagt akut på et sygehus end patienter med KOL, der har adresse i eksempelvis østjyske kommuner som Aarhus og Skanderborg eller en sydfynsk kommune som Odense. Det fremgår af nye tal om akutte indlæggelser, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

Mens Aarhus Kommune sidste år havde 482 akutte sygehusindlæggelser pr. 1.000 KOL-patient, havde kommuner som Albertlund og Frederiksberg henholdsvis 911 og 758 akutte indlæggelser. Odense kommune havde 431 akutte indlæggelser pr. 1000 KOL-patient. 

De store forskelle viser, at man rundt om i landet kan blive bedre til at opspore og behandle patienter med KOL.

Regeringen har derfor i sin nye sundhedsstrategi øremærket 250 millioner kroner til en national satsning på lungeområdet og 710 millioner kroner til forpligtende forløbsplaner.

Pengene skal bl.a. bruges til, at flere kan få foretaget en lungefunktionsundersøgelse, der kan afsløre, om de har KOL eller forstadier til lungesygdommen. Og til forløbsplaner, som gør det tydeligt for patienterne, hvilke behandlings- og rehabiliteringsstilbud de kan forvente at få af deres praktiserende læge, speciallæger, kommunen og sygehusene.

”Enhver sygehusindlæggelse, der kunne have været undgået, er en for meget. Og det skal ikke være adressen, der afgør, om en KOL-patient havner i en sygehusseng”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

”Som patient i det danske sundhedsvæsen skal det være sådan, at man får ensartede tilbud og en behandling af samme høje kvalitet, uanset hvor man bor. Derfor vil vi i de nye forløbsplaner stille krav til behandlingskvaliteten og forpligte regioner og kommuner til at give patienterne et sammenhængende behandlingsforløb.”

Forløbsplanerne skal udleveres til patienterne, når de får en sygdomsdiagnose, og skal – udover at informere om tilbuddene inden for medicinsk behandling, fysisk træning og uddannelse i at håndtere egen sygdom – bruges af de praktiserende læger til at gå i dialog med patienterne om, hvilke tilbud der passer bedst til den enkelte. 

De nye initiativer skal reducere antallet af KOL-patienter, der indlægges akut på sygehusene med 20 procent frem mod 2020.

”Hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af akutte indlæggelser, er det også helt afgørende, at kommuner og regioner bliver bedre til at lære af hinanden, og at der er et godt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger om KOL-patienter, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsnet”, siger Nick Hækkerup.

For at understøtte dette, ligger regeringen med sundhedsstrategien op til en massiv investering i bedre brug og mere tilgængelige sundhedsdata. Sundhedspersonalet skal fremover i langt højere grad kvalitetsudvikle i den daglige behandling og pleje, og lære af hinanden ud fra best practice.

Samarbejdet om de kroniske patienter skal bl.a. styrkes gennem de sundhedsaftaler, som regionerne skal indgå med kommunerne i den enkelte region.

Se faktaark om forebyggelse af indlæggelser her (PDF)


Sidst opdateret 26-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |