Skip navigation


17 millioner kroner til forebyggelse af sygehusinfektioner

28-03-2014
PRESSEMEDDELELSE - Cirka 8-10 procent af de patienter, der indlægges på sygehusene, får en infektion. De mange sygehusinfektioner har både store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Og derfor øremærker sundhedsministeren nu et større millionbeløb til at reducere antallet af sygehuserhvervede infektioner.

Alt for mange patienter får en infektion, mens de er indlagt på sygehuset. Det anslås, at omkring 100.000 patienter hver hvert år får en sygehusinfektion. Det er først og fremmest et problem for den enkelte patient, som kan få kompliceret og forlænget sit behandlingsforløb og i værste fald dø.

Men det er også et mere generelt problem, der dels fører til større udgifter for sygehusvæsnet, fordi infektionerne kan komplicere behandlingen og resultere i, at patienterne skal være indlagt i længere tid. Og dels betyder, at sygehuse bruger mere antibiotika på at behandle infektionerne, hvilket på sigt kan føre til, at bakterier bliver resistente og dermed sværere at behandle. 

"Det er alvorligt problem, at flere tusinde patienter hvert år får en infektion, mens de er indlagt. Man lader sig jo indlægge på et sygehus for at blive rask – ikke for at blive mere syg. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan, for at forebygge og bekæmpe sygehusinfektioner," siger sundhedsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

"De mange sygehusinfektioner er også med til at øge antibiotikaforbruget, og dermed stiger risikoen for, at antibiotika i fremtiden vil være uden virkning. Sker det, vil det være et kæmpe tilbageskridt i sygdomsbekæmpelsen, og derfor skal vi reducere forbruget af antibiotika", forklarer Nick Hækkerup.

For at nedbringe antallet af sygehusinfektioner etablerer regeringen nu pulje på 17 millioner kroner. Her kan regionerne søge om penge til projekter, der kan reducere infektioner på sygehusene eller bidrage til en mere hensigtsmæssig brug af antibiotika.

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2014.

Det Nationale Antibiotikaråd bistår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med prioriteringen af ansøgernes projekter.

Det Nationale Antibiotikaråd har sat flere initiativer i gang, der bredt skal bidrage til at nedbringe problemerne med antibiotikaresistens. I regi af rådet er der blandt andet gennemført en større borgerrettet kampagne og sendt målrettet information ud til de praktiserende læger, så lægerne skærper opmærksomheden på gældende retningslinjer for ordination af antibiotika.

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 12-03-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |