Skip navigation


Regionerne får penge til at forebygge sygehusinfektioner

17-12-2014
NYHED – Regionerne får cirka otte millioner kroner til projekter, der skal være med til at forebygge infektioner under indlæggelse.

Når du er indlagt på sygehuset, er det for at blive rask. Men der er risici for, at patienter kan blive syge af en infektion under deres indlæggelse. Det kan få store konsekvenser for både den enkelte patient og for sygehusenes muligheder for at behandle med antibiotika.

Infektionerne kan nemlig komplicere behandlingsforløbene for patienterne og i værste fald føre til øget dødelighed. Og hver gang en infektion skal behandles, bruger sygehusene mere antibiotika. Det store forbrug af antibiotika kan på sigt betyde, at bakterierne bliver resistente over for visse antibiotika, der derfor ikke kan bruges i behandlingen. Og det skal tages alvorligt, siger sundhedsminister Nick Hækkerup:

”Patienterne på de danske sygehuse skal ikke ende med at blive mere syge, når de er indlagte. Derfor er det godt, at regionerne nu får penge til at forebygge infektionerne på sygehusene. Det stigende forbrug af antibiotika skal tages alvorligt, og derfor er det vigtigt, at regionerne er opmærksomme på problematikken og handler på det".

Derfor får de fem regioner nu penge til projekter, der skal være med til at forebygge de sygehuserhvervede infektioner. Pengene kommer fra en pulje, som sundhedsministeren øremærkede tidligere i år for netop at nedbringe problemerne med antibiotikaresistensen på de danske sygehuse. En række eksperter fra Det Nationale Antibiotikaråd har været med til at sikre, at pengene går til konkrete projekter, der kan bidrage til et mindsket antibiotikaforbrug på sygehusene.

Pengene skal blandt andet gå til, at læger og sygeplejersker kan blive undervist i den rette ordinering af antibiotika, udbredelse af metoder til at forbedre håndhygiejnen på sygehusene og til at få mere viden om hvordan den kliniske retningslinje om mundpleje ved hjerteoperationer bedst implementeres.

Fakta: Disse regioner modtager penge:

  • Region Hovedstaden har tre projekter, hvoraf den ene er i samarbejde med Region Sjælland. Får i alt: cirka 4 mio.kr.
  • Region Midtjylland får: cirka 1,7 mio. kr.
  • Region Nordjylland har to projekter. Får i alt: cirka 1,5 mio. kr.
  • Region Syddanmark får: 650.000 kr.

Sidst opdateret 19-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |