Skip navigation


Stor tilfredshed med sygehusbehandlingen blandt patienter

28-04-2014
NYHED - Mere end 9 ud af 10 patienter, der enten indlægges på sygehusene eller behandles ambulant, er tilfredse. Det viser seneste udgave af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, som Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i dag offentliggør.

Størstedelen af de patienter, der har været i kontakt med sygehusene, er tilfredse.

96 procent af de patienter, som har været i ambulant behandling på sygehusene, har et 'godt' eller et 'virkelig godt' indtryk af deres behandlingsforløb. Og for de indlagte patienters vedkommende er det 92 procent.

At der generelt er tilfredshed blandt patienterne med sygehusene, glæder sundhedsministeren: 

"Det er et stort rygklap til sygehusene, at langt hovedparten af patienterne oplever, at den behandling, de får, er i orden. Det er utrolig positivt, for det er helt afgørende, at patienterne har tillid til vores sundhedsvæsen", siger sundhedsminister Nick Hækkerup. Han understreger, at undersøgelsen også viser, at der fortsat er forhold, der kan forbedres.

"Vi skal have blik for, at der stadig er områder, hvor sygehusene kan blive endnu bedre, og patienternes oplevelser er værdifulde i den forbindelse, fordi de kan være med til at give kvaliteten et løft."

Fakta om patientundersøgelsen

Det er niende gang siden 2000, at der er gennemført en landsdækkende undersøgelse af patienternes oplevelser med sygehusene.

Undersøgelsen er baseret på svar fra ca. 133.000 patienter, der har besvaret et spørgeskema.

Læs 'Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013'


Sidst opdateret 28-04-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |