Skip navigation


Ny handlingsplan skal give fødende kvinder større tryghed

13-09-2013
PRESSEMEDDELELSE - "Gravide skal kunne være helt trygge ved de lægemidler, der anvendes til at sætte fødsler i gang. Derfor er jeg tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen nu igangsætter en handlingsplan, der bl.a. skal give overblik over, hvor mange kvinder der oplever komplikationer og bivirkninger efter at have fået sat en fødsel i gang", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Hvert år fødes der cirka 60.000 nye danskere. En stor andel af dem kommer til verden, efter at deres mor har fået sat fødslen i gang.

I 2012 var cirka hver fjerde fødsel sat i gang enten mekanisk, eksempelvis ved at fosterhinderne løsnes, eller medicinsk. Det kan gøres ved, at den fødende kvinde får et lægemiddel, der får livmoderhalsen til at udvide sig eller virker ve-stimulerende. 

Langt hovedparten af fødslerne forløber som planlagt, og både mor og barn kan efter at have sundet sig lidt vende hjem fra fødeafdelingen for at begynde på deres nye tilværelse. Men enkelte kvinder vil opleve komplikationer til fødslen eller bivirkninger ved medicinen.

I sjældne tilfælde har man mistænkt lægemidlet Misoprostol, som bruges til langt de fleste medicinske igangsættelser herhjemme, for at have forårsaget en såkaldt ve-storm eller en bristning af livmoderen, hvilket potentielt kan have fatale følger for både mor og barn.

Sundhedsministeren har på den baggrund bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en handlingsplan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Planen er nu klar, og Astrid Krag håber, at der med handlingsplanen kan skabes tryghed og åbenhed om anvendelsen af ve-stimulerende lægemidler:

"Trygheden for de fødende skal fortsat være i højsædet. Det gælder også, når der anvendes lægemidler i forbindelse med fødsler. Derfor styrker vi nu overvågningen og tilsynet med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse fødsler og sikrer, at de gravide får information om de risici, der altid er forbundet med at gribe ind i en graviditet", siger sundhedsministeren.

Initiativerne i handlingsplanen, der gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Danske Regioner, Jordmoderforeningen, Patientombuddet og Statens Serum Institut, sættes i gang her i efteråret 2013.

Sundhedsstyrelsen udarbejder i juni 2014 en statusrapport, og i begyndelsen af 2016 vil styrelsen afrapportere de endelige resultater af handlingsplanen til Sundhedsministeriet.

Fakta om planen for igangsættelse af fødsler
Som led i Sundhedsstyrelsens plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler bliver der bl.a. iværksat følgende initiativer:

 • På baggrund af oplysninger fra regionerne gennemfører Sundhedsstyrelsen en vurdering af praksis for og omfanget af anvendelsen af lægemidler til igangsættelse af fødsler.
   
 • Sundhedsstyrelsen øger kontrollen med sygehusapotekernes magistrelle fremstilling af Misoprostol, og forbruget af magistralt fremstillet Misoprostol skal indberettes til Lægemiddelstatistikregistret.  
    
 • Regionerne gennemfører en kortlægning af sygehusenes instrukser eller retningslinjer for patientinformation om medicinsk igangsættelse af fødsler.
   
 • Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet gennemfører i 2014-2016 tværgående analyser af alle indberetninger om formodede bivirkninger og utilsigtede hændelser ved brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler.  
   
   
 • For at få mere viden om risici ved igangsættelse af fødsler vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut undersøge mulighederne for at foretage en registerundersøgelse af igangsættelse af fødsler.

Læs Sundhedsstyrelsens plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler  (PDF)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 13-09-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |