Skip navigation


Sengepladserne på de medicinske afdelinger kan udnyttes bedre

30-03-2013
PRESSEMEDDELELSE – Presset på sygehusenes medicinske afdelinger kan blive mindre, hvis sygehusene udnytter sengekapaciteten bedre, og regioner og kommuner styrker samarbejdet. Ifølge en ny analyse, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag, kan op mod hver femte patient behandles uden for sygehusene.

De seneste måneder har medierne bragt artikler og tv-indslag om, at flere medicinske afdelinger oplever overbelægning i en sådan grad, at patienterne må ligge på gangene. En del af overbelægningen kan muligvis undgås, hvis sygehusene bliver bedre til at udnytte sengepladserne på de medicinske afdelinger, og regioner og kommuner styrker samarbejdet om patientforløbene. Ifølge analysen burde i gennemsnit hver 5. patient på en medicinsk afdeling have været behandlet ambulant, i hjemmet eller i et kommunalt behandlingstilbud.

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at medicinske patienter, hvoraf mange er ældre, må ligge på gangene. Derfor er det for det første utrolig vigtigt, at man rundt om på sygehusene bliver mere opmærksomme på at optimere patientforløbene og bruge sengepladserne bedre. For det andet skal samarbejdet mellem sygehusene og de kommunale sundhedstilbud styrkes. Og endelig skal den kommunale sundhedsindsats styrkes”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

For at understøtte arbejdet i regioner og kommuner har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igangsat et udviklingsarbejde, der skal give de enkelte sygehuse bedre ledelsesinformation om belægningen på bl.a. de medicinske afdelinger.   

Regeringen har desuden præsenteret en handlingsplan til 200 mio. kr., som skal styrke behandlingen af ældre medicinske patienter, og afsat 300 mio. kr. årligt, så kommunerne bl.a. kan styrke forebyggelsesarbejdet og skabe bedre mulighed for at hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Og et kommende sundhedspolitisk udspil, som regeringen snart præsenterer, vil også indeholde initiativer, som skal styrke sammenhængen mellem regionernes og kommunernes sundhedstilbud samt løfte de forebyggende indsatser i det nære sundhedsvæsen.


Læs rapporten 'Analyse af de medicinske afdelinger' 


Analysen er en del af opfølgningen på ’Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient’ fra december 2011. 

Fakta om analysen
Analysen af de medicinske afdelinger er udarbejdet af Deloitte for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.   
Formålet med analysen er at kortlægge kapaciteten på de medicinske afdelinger og vurdere, om de medicinske sengepladser anvendes bedst muligt, herunder vurdere potentialet for en bedre anvendelse af kapaciteten.   

Analysen viser følgende: 

  • Mange patienter burde ikke optage en seng på en medicinsk afdeling. Det anslås eksempelvis, at ca. 20 pct. af de indlagte medicinske patienter i Region Nordjylland kunne være i et andet behandlingsforløb, f.eks. ambulant forløb eller et plejeforløb i kommunen.

  • Hospitalernes liggetider inden for de enkelte medicinske diagnoser varierer betydeligt. For eksempel varierer liggetiden for patienter med luftvejsinfektioner og respirationsinsufficiens (herunder lungebetændelse) mellem 3,7 og 7,8 dage pr. indlæggelse på tværs af hospitalerne.

  • Det samlede antal medicinske patienter er steget med 15,4 pct. fra 2007 til 2011. Stigningen skyldes hovedsagelig en markant vækst i antallet af ambulante patienter.  Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 5,1 dage i 2007 til 4,4 dage i 2011, svarende til et fald på 14 pct., hvilket gør, at det samlede antal sengedage i perioden er faldet 7 pct.

  • Antallet af senge er reduceret med 14,6 pct. fra 2007 til 2011, svarende til 1.087 senge. I perioden 2007-2011 er sengekapaciteten på de medicinske afdelinger reduceret mere end sengedagsforbruget. De medicinske afdelinger har således oplevet et gradvist stigende kapacitetspres.   


Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Thomas Sæhl, tlf.: 50 74 34 14
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78 


Sidst opdateret 06-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |