Skip navigation


50 mio. kr. til at styrke akutberedskabet

06-03-2013
NYHED - Der er nu åbnet for ansøgninger til den pulje på 50 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten i efteråret afsatte til yderligere styrkelse af regionernes akutberedskab.

Da regeringen og Enhedslisten i november 2012 indgik en aftale, der skal styrke akutberedskabet i hele landet, blev der ikke blot etableret en national lægehelikopterordning med tre døgndækkede helikoptere – der blev samtidig afsat en ansøgningspulje på 50 mio. kr., som regionerne nu kan søge om midler fra.

”Regeringen vil sikre danskerne den bedst mulige akutbehandling, og uanset hvor i landet man bor, skal man kunne føle sig sikker på at få hjælp i tide. Derfor lancerer vi denne pulje på 50 mio. kr., som skal være med til at løfte det akutte beredskab endnu mere,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Med aftalen i efteråret sidste år blev det besluttet at etablere en national lægehelikopterordning med tre døgndækkede akutlægehelikoptere i Skive, Billund og Ringsted.

Der blev afsat 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. i 2014 til etableringen af den nationale lægehelikopterordning. Og dertil kom ansøgningspuljen på i alt 50,2 mio. kr., som er fordelt med 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014.

Puljemidlerne kan bl.a. bruges til at drive akutbiler og akutlægebiler i de områder af landet, hvor der pga. helikopternes placering vil være længere responstid med lægehelikopter. 

Ansøgningsfristen er den 15. april.

Læs mere om ansøgningsprocedure og øvrige vilkår.      

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69


Sidst opdateret 27-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |