Skip navigation


Nye anbefalinger skal sikre kortere ventetider på skadestuer

12-06-2012
PRESSEMEDDELELSE - Anbefalinger i ny rapport fra regeringens akutudvalg sætter fokus på et vigtigt område: Ventetider på landets akutmodtagelser.

Bedre visitation, servicemål og god kommunikation til de ventende. Det er nogle af anbefalingerne fra regeringens akutudvalg til, hvordan man får ventetiderne på danske akutmodtagelser ned. Det er samtidig også en del af tiltagene i den nye økonomi aftale mellem regeringen og regionerne.

Rapporten fra akutudvalget indeholder i alt 11 anbefalinger, til regionernes videre arbejde med at sænke ventetiden og øge kvaliteten på akutmodtagelserne. Samtidig viser rapporten, at regionerne allerede har fokus på ventetiden, og har igangsat flere initiativer på området. Dermed er grundstenene lagt til en forbedret indsats på området.    

Sundhedsminister Astrid Krag udtaler:

”Det er afgørende for regeringen, at akutte patienter sikres hurtig og kvalificeret behandling i landets akutmodtagelser. Derfor er jeg glad for, at akutudvalget har sat fokus på denne vigtige sag, og at vi nu har fået akutudvalgets forslag til, hvordan ventetiden kan nedbringes i landets akutmodtagelser. Det er også glædeligt, at anbefalingerne indgår i den nye økonomiaftale mellem regeringen og regionerne. Det vil sikre, at patienterne nu og i fremtiden mødes af et effektivt og velfungerende system.  

De 11 anbefalinger fra Akutudvalget:  

 1. Indgangen til det akutte system er visiteret og starter som en telefonisk henvendelse med henblik på at sikre patienterne det rette behandlingstilbud og en effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer.
 2. Samtlige regioner indfører visiteret adgang til deres akutmodtagelser og akutklinikker
 3. Regionerne fortsat har fokus på at optimere arbejdstilrettelæggelsen i akutmodtagelser og akutklinikker ved hjælp af ”fast track spor”/behandlersygeplejerskerspor til patienter med mindre skader, flowmasterfunktioner, elektroniske oversigtstavler m.v. med henblik at sikre hurtige og effektive patientforløb.
 4. Regionerne fortsat har fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling af sygeplejersker og læger målrettet det akutte område.
 5. Udvalget konstaterer og bakker op om, at alle akutte patienter triageres ved ankomst til akutmodtagelse med udgangspunkt i regionernes landsdækkende triagemodeller, så det sikres, at patienterne bliver vurderet og behandlet efter alvorlighedsgrad. Regionernes triagemodeller skal anvendes ensartet på tværs af landet. 
 6. Patienterne oplyses om de forventede ventetider, inden de ankommer til akutmodtagelse eller akutklinik. Det kan være telefonisk ifm. visitation, via hjemmeside, akut app m.v.
 7. Patienterne oplyses om de forventede ventetider, når de ankommer til akutmodtagelsen eller akutklinikken, og hvis der opstår uforudsete forsinkelser eller væsentlige ændringer undervejs. Det kan være i forbindelse med triage eller på elektroniske oversigtstavler/informationsskærme i venteværelset. 
 8. Der indføres mulighed for ”hjemme-ventetid” for patienter med mindre skader eller lidelser, således at denne gruppe af patienter får mulighed for at vente i hjemmet i stedet for at vente i akutmodtagelse eller akutklinik.
 9. Udvalget konstaterer og bakker op om, at regionerne i fællesskab etablerer en landsdækkende akut app, som på en let og overskuelig måde kan informere patienterne om bl.a. forventede ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker.
 10. Samtlige regioner opstiller servicemål for ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker forstået som ventetid fra patienten ankommer til behandlingen igangsættes. 
 11. Servicemålene er genstand for løbende monitorering i forhold til målopfyldelse, hvilket dels skal bidrage til åbenhed overfor borgerne, dels fungere som styringsinstrument mellem region og hospital.

  Regeringens akutudvalg består af repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA og 3F. Læs kommissoriet for udvalgets arbejde her.

  Læs rapporten fra Akutudvalget .

  Yderligere oplysninger
  Særlig rådgiver Henrik Larsen: 50 84 48 66. 


  Sidst opdateret 12-06-2012

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |