Skip navigation


Aarhus udpeget til at huse et dansk nationalt center for partikelterapi

19-12-2012
PRESSEMEDDELELSE - Et enigt internationalt ekspertpanel peger på Det Nye Universitetshospital i Skejby som det bedste sted at placere et nationalt center for partikelterapi til kræftpatienter.

"Med ekspertpanelets vurdering har vi et solidt fagligt grundlag at arbejde videre på. Der er stadig et godt stykke vej igen, før vi har et dansk partikelcenter, men hvis det lykkes at finde midler til at finansiere projektet, kan vi styrke behandlingen af særlige kræftformer, ikke mindst hos børn. Partikelterapi er en mere skånsom behandling, som kan give mindre risiko for alvorlige bivirkninger end almindelig strålebehandling. Derudover vil forskningen blive styrket", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Et nyt nationalt partikelcenter, hvor kræftpatienter kan få højt specialiseret strålebehandling, kan etableres i Aarhus, hvis der kan tilvejebringes den fornødne finansiering. Det ligger fast, efter Sundhedsstyrelsen med afsæt i rådgivning fra et internationalt ekspertpanel, vurderer, at det mest velegnede sted til centret er Det Nye Universitetshospital (DNU).

Ekspertpanelet har vurderet to projektforslag fra henholdsvis Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Rigshospitalet i København og Region Midtjylland, Aarhus Universitet og DNU i Aarhus.

Det internationale ekspertpanel anbefaler i øvrigt, at den videre proces tager afsæt i udarbejdelsen af en strategisk business case, og at der ikke træffes forhastede beslutninger om indkøb af konkret teknologi.

Som led i specialeplanlægningens bestemmelser vil Sundhedsstyrelsen i morgen torsdag den 20. december rådføre sig med det såkaldte rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, hvor bl.a. regionerne er repræsenteret.

Sundhedsministeriet vil herefter igangsætte udarbejdelsen af grundlaget for en beslutning om anlæggets etablering og drift. Udover offentlig finansiering fra stat og regioner vil det økonomiske grundlag forudsætte støtte fra private fonde.

Det forventes, at der i løbet af 2013 på baggrund af finansieringsplanen kan tages stilling til, om der skal bygges et dansk anlæg for partikelterapi til kræftpatienter på DNU.

Fakta om partikelterapi til kræftpatienter
Partikelterapi er en lovende behandlingsform, der især er relevant for kræftramte børn og voksne med kræft i særligt følsomme områder som hoved- og halsregionen.
Sammenlignet med konventionel strålebehandling er der mindre risiko for skader på raskt væv og organer.

Danske kræftpatienter, som vurderes at have gavn af partikelterapi, kan i dag blive behandlet i udlandet. I 2011 blev 15 patienter sendt til udlandet, og i år forventes ca. 30 at have fået behandling med partikelterapi uden for landets grænser. 

De internationale eksperter vurderer, at op imod 1.200-1.800 patienter om året potentielt vil kunne få gavn af partikelterapi.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
Spørgsmål vedr. den faglige vurdering kan rettes til Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, tlf.: 72 22 78 67.


Sidst opdateret 19-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |