Skip navigation


Regeringen vil kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet

12-04-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen nedsætter et udvalg.

Regeringen nedsætter et udvalg, der skal kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet. Strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet skal i højere grad understøtte fri og lige adgang til omkostningseffektiv og rettidig behandling af høj kvalitet. Målet er at sikre den rette sammenhæng mellem incitamenterne internt i sygehusvæsenet og på tværs af sektorer med henblik på at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler:

"Sundhedsvæsenets fornemmeste opgave er at sikre patienterne en fri og lige adgang til behandling af god kvalitet. Det forudsætter en bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienterne.

I de seneste ti år har styringen af sundhedsvæsenet fokuseret for ensidigt på mere behandling, snarere end på bedre behandling. Samtidig er patienter blevet sendt til behandling på private sygehuse, mens der har været ledig kapacitet på offentlige sygehuse.

Derfor skal strukturerne og incitamenterne i sundhedsvæsenets økonomistyring kulegraves med henblik på at sikre mest mulig sundhed for pengene."

Udvalget sammensættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL. Udvalgets arbejde afsluttes i foråret 2013.

Eksperter fra sundhedsvæsenet, forskningsverdenen mv. vil løbende blive inddraget i udvalgets arbejde.

Læs "Kommissorium for udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet" 

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66
Afdelingschef Svend Særkjær, tlf. 72 26 94 20


Sidst opdateret 12-04-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |