Skip navigation


Ny udrednings- og behandlingsgaranti

27-04-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil indføre en ny udrednings- og behandlingsgaranti, der sikrer alle patienter ret til hurtig afklaring af sygdom, og at alvorlig sygdom behandles først.

Regeringen fremlægger nu en ny sundhedspolitik med nogle klare rammer for, hvad danskerne skal kunne forvente sig af sundhedsvæsenet. Der indføres en ny udrednings- og behandlingsgaranti, der sikrer en hurtig diagnose til patienterne og at alvorlig sygdom behandles hurtigere end mindre alvorlig sygdom.   

Den nye model rummer tre markante ændringer:
 

  • En ny patientrettighed til at få afklaring om sygdom indenfor 4 uger. Alle patienter skal have hurtige og effektive undersøgelsesforløb, så de hurtigt får at vide, hvad de fejler.
  • Ændring af behandlingsgarantien, så de mest syge bliver behandlet først. Alvorligt syge skal højest vente 4 uger, mens mindre alvorligt syge højst skal vente 8 uger.
  • De psykiatriske patienter får samme rettigheder som andre patienter.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:   

”Vi vil indføre en ny samlet model for undersøgelse og behandling, der skaber klare forbedringer ved en mere fornuftig prioritering. Vi vil sikre, at patienter ikke kastes rundt mellem forskellige instanser, men hurtigt kan få afklaret deres sygdomssituation. Samtidig omprioriterer vi, så alvorligt syge patienter behandles først. De skal ikke opleve at vente på at komme i behandling, fordi mindre alvorligt syge optager pladsen, som det kan ske i dag.”   

Med de nye patientrettigheder får regionerne en klar handleforpligtigelse til at sikre patienten afklaring inden for 4 uger. Hvis sygehuset eller regionen ikke selv har kapacitet til at sikre den hurtige afklaring, skal patienten henvises videre til undersøgelse i en anden region eller på et privat sygehus.   

Den nye model betyder, at der stadig er en behandlingsgaranti på 1 måned som i dag, men at den suppleres med en ny kategori på 2 måneder. Om man er i den ene eller den anden gruppe afgøres ud fra en konkret lægefaglig vurdering.   

Regeringen vil drøfte med Danske Regioner, hvordan modellen for den ny udrednings- og behandlingsgaranti kan indfases hurtigst muligt.    

Læs mere om den nye udrednings- og behandlingsgaranti.

 

Pressekontakt

Særlig rådgiver, Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66 


Sidst opdateret 27-04-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |