Skip navigation


Enighed om at sikre tryghed i Nordvestjylland

03-03-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i dag holdt møde med regionsrådsformand Bent Hansen og borgmestrene fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner om akutindsatsen i Nordvestjylland og udmøntningen af akutmidler til projekter i Nordvestjylland, jf. regeringens akutaftale med Dansk Folkeparti fra den 8. juni 2010.

På mødet var der enighed om, at:

  • Borgerne i Nordvestjylland sikres et godt og sammenhængende sundhedstilbud i den nye sygehusstruktur, herunder et betryggende akutberedskab. Parterne konstaterer, at det nuværende præhospitale beredskab i Region Midtjylland opretholdes med regionens budgetforlig.

  • Omstillingen af sundhedsvæsenet i Nordvestjylland skal tilrettelægges på en sådan måde, at der sikres faglig kvalitet og tryghed om sygehusplanen og akutberedskabet i Nordvestjylland.

  • De midler, som regeringen og Dansk Folkeparti har reserveret til projekter i Region Midtjylland med særlig fokus på den nordvestlige del af regionen, indebærer et reelt og permanent løft i forhold til den nuværende indsats og er et godt fundament for etablering af nære sundhedstilbud i Nordvestjylland.


På mødet fik Region Midtjylland og de tre nordvestjyske kommuner desuden lovning på i alt 193,5 mio. kr. fra den såkaldte akutpulje (inkl. de knap 60 mio. kr., som allerede er bevilget til en forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup). Heraf målrettes 85 mio. kr. til etablering af et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro, som samler en lang række nære sundhedstilbud i en helt ny ramme, herunder projekter vedr. kompetence- og teknologiløft, som er målrettet hele Nordvestjylland.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Tryghed frem for alt. Det har hele vejen igennem været regeringens målsætning. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu er blevet enige om, at borgerne i Nordvestjylland er sikret et betryggende akutberedskab og ro om sygeplanen, indtil det nye akuthospital i Gødstrup står klart. Det betyder, at vi nu kan komme videre med udmøntningen af de mange penge, som regeringen og Dansk Folkeparti har reserveret til projekter, som kan styrke akutindsatsen og de nære sundhedstilbud i Nordvestjylland og resten af Region Midtjylland."


Sundhedsordfører (DF) Liselott Blixt siger:

"Det har for DF været altafgørende at få en lokal opbakning til aftalen. Vi har tidligere meldt ud, at fordelingen af akutmidlerne i Nordvestjylland skulle ske i fælles drøftelse med kommuner, region og stat, og kommunernes accept i kølvandet på mødet glæder os. Vores ambitioner har hele tiden været, at sikre nordvestjyderne en betryggende sygehusbehandling fremover. Og det har været vores målsætning, siden vi gik ind i denne debat. Vi glæder os over, at der nu kommer et sundheds- og akuthus i Holstebro, der samler en lang række nære sundhedstilbud i en helt ny ramme. Og så har vi sikret midler til lægehuse, som giver borgerne tryghed og nærhed".


Oversigt over projekter, som får akutmidler i Nordvestjylland og Region Midtjylland som helhed:

Projekt

 

Beløb (mio. kr.)

 

Fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro.

85,0

Lægehus i Ulfborg-Vemb (Holstebro Kommune)

10,0

Akuthus i Lemvig

  8,0

Lægehus i Bøvlingbjerg (Lemvig Kommune)

  7,0

Lægehus Struer

 12,0

Lægehus Thyholm (Struer Kommune)

  3,0

Ambulanceberedskab Struer

  7,5

First responder ordning

  1,4

Forsøgsordning med lægehelikopter

(er bevilget)

59,6

I alt Nordvestjylland

 

193,5

 

Øvrige projekter Region Midtjylland

 55,8

I alt Region Midtjylland

 

249,3

 


Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 600 mio. kr. til en styrket akutindsats i yderområder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, herunder lægehelikopterordning.

Med akutaftalen af 8. juni 2010 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den overordnede fordeling af de 600 mio. kr. Midlerne skal bl.a. anvendes til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse, udbygning af præhospitale beredskaber samt helikopterordning.

Den 11. februar 2011 offentliggjorde regeringen og Dansk Folkeparti fordelingen af 425 mio. kr. til sundheds- og akuthuse, moderne lægehuse, udbygning af præhospitale akutberedskaber og særlige førstehjælpere. Læs mere om akutaftalen.

For de 300 mio. kr. til lægehuse/sundheds- og akuthuse er desuden en 2. ansøgningsrunde, hvor der var ansøgningsfrist den 25. februar 2011.


Yderligere oplysninger
Liselott Blixt 26391049
Bertel Haarder 72269408


Sidst opdateret 03-03-2011
Se også:

Klik på kortet for at se fordelingen af akutmidlerne pr. 3. marts 2011.

 

Se tema om øget tryghed med nye sundhes- og akuthuse, større lægehuse og lægehelikopterornding


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |