Skip navigation


Ny rapport: Private sundhedsforsikringer aflaster de offentlige sygehuse

02-05-2011
PRESSEMEDDELELSE – Private sundhedsforsikringer aflaster de offentlige sygehuse. Det fremgår af en ny rapport fra forskere på Syddansk Universitet, der havde til opgave at analyse sammenhængen mellem private sundhedsforsikringer og ventelister i det offentlige sygehusvæsen.

En ny rapport konkluderer, at private sundhedsforsikringer er forbundet med et mindre forbrug af offentligt finansierede sundhedsydelser.

Rapporten er udarbejdet af forskere på Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) på Syddansk Universitet og finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Rigsrevisionen har tidligere opfordret ministeriet til at undersøge forholdet mellem private sundhedsforsikringer og ventetider på offentlige sygehuse. Derfor tog ministeriet sidste efterår skridt til at hyre eksterne forskere til opgaven.

I dag har CAST offentliggjort den endelige rapport.

Det er ikke muligt at analysere direkte på sammenhængen mellem private sundhedsforsikringer og ventetider til offentlige sundhedsydelser, fordi ventetiderne bliver påvirket af en lang række faktorer, der ikke har noget med sundhedsforsikringer at gøre.
Derfor har forskerne analyseret, hvor meget borgere med sundhedsforsikringer bruger offentligt finansierede sundhedsydelser i forhold til, hvor meget sammenlignelige borgere uden sundhedsforsikringer bruger.

Konklusionen er, at en person med privat sundhedsforsikring koster det offentlige sygehusvæsen gennemsnitligt 385 kr. mindre om året end en person, der ikke har nogen sundhedsforsikring.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Rapporten viser, at private sundhedsforsikringer ikke skubber nogen bag i køen. Tværtimod – de private sundhedsforsikringer flytter nogle af patienterne ud af køen, så de, der er tilbage, hurtigere kan komme i behandling. Regeringen har indført skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, men kun hvis alle ansatte på arbejdspladsen får en sundhedsforsikring. Det giver større lighed i, hvem der får en sundhedsforsikring betalt af deres arbejdsgiver. Nu viser den nye rapport oven i købet, at også de, der ikke har nogen privat sundhedsforsikring, i nogle tilfælde kan komme hurtigere i behandling, fordi andre har en privat sundhedsforsikring."


Med omtrent 1 mio. danskere med privat sundhedsforsikring svarer undersøgelsens resultat til, at de offentlige sygehuse aflastes for udgifter på omkring 385 mio. kr.
Hertil kommer fortjenesten ved sparede udgifter til sygedagpenge og andre udgifter ved, at borgere er sygemeldte og ikke kan gå på arbejde.
Den umiddelbare udgift ved, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er fritaget fra skat, er på 700 mio. kr.


Hovedkonklusioner fra rapporten 

  • Borgere, der har private sundhedsforsikringer, bruger gennemsnitlig offentlige sygehuse for 385 kr. mindre om året end borgere, der ikke har private sundhedsforsikringer.

  • Borgere med sundhedsforsikringer adskiller sig fra borgere uden sundhedsforsikringer. De er yngre, i højere grad mænd, gifte, etnisk danske, bosiddende på Sjælland, uddannede, fuldtidsarbejdende, ansat i aktieselskaber og har en højere gennemsnitlig årsløn end ikke-sundhedsforsikrede. Desuden er de i mindre kontakt med sundhedsvæsenet – egen læge, speciallæge – og køber mindre medicin end ikke-forsikrede.


Læs rapporten (linker til CAST’s hjemmeside, link til rapporten er til højre på siden)



Yderligere oplysninger
Afdelingschef Vagn Nielsen, tlf. 72 26 94 91


Sidst opdateret 02-05-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |