Skip navigation


Penge til 42 nye hospicepladser kan søges nu

01-07-2011
PRESSEMEDDELELSE – Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag sendt indkaldelsesbreve af sted med opfordring om at søge midler til flere hospi-cepladser. Med kræftplan III blev der afsat penge til 42 nye hospicepladser, og det er dem, der udmøntes nu.

I dag har regionerne, selvejende hospicer og andre relevante aktører på hospiceområdet fået et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I brevene bliver modtagerne opfordret til at sende ansøgninger om nye hospiceprojekter ind til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

De nye hospicepladser skal drives af selvejende hospicer, der indgår driftsoverenskomst med den region, hvor hospicet er placeret.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har i forbindelse med Kræftplan III afsat midler til 42 nye hospicepladser. Med de nye pladser kommer det samlede antal hospicepladser i Danmark op på 250.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg glæder mig over, der er 42 nye hospicepladser på vej. Det er et af flere tiltag i kræftplan III, som skal styrke det palliative område. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at helbrede, skal patienten i stedet have den bedst mulige støtte, lindring og tryghed – uanset om patienten ønsker at dø hjemme, på hospitalet eller på hospice.”Baggrund

De 42 nye hospicepladser skal etableres i perioden 2011-2014. 12 pladser i 2011 og 10 pladser årligt i 2012-2014. På den baggrund er der planlagt to ansøgningsrunder:

  • D en første ansøgningsrunde har frist den 1. september 2011.
  • Den anden ansøgningsrunde har frist den 1. august 2012. 

På den måde får de regioner, der har projekter i støbeskeen, mulighed for at gå hurtigt i gang med byggeriet, mens der i øvrige regioner er mulighed for at udforme nye hospiceprojekter med en lidt senere opstartsdato.

Pladserne er fordelt mellem regionerne primært på baggrund af befolkningsgrundlaget. Det betyder, at Region Hovedstaden får 12 af de i alt 42 pladser, Region Syddanmark og Region Midtjylland får hver 9 pladser og Region Sjælland og Region Nordjylland får hver 6 pladser.Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Lund-Cramer, tlf. 72 26 94 62


Sidst opdateret 01-07-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |