Skip navigation


Ny videreuddannelse for sygeplejersker

01-07-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen etablerer nu en ny videregående uddannelse på diplomniveau for sygeplejersker. Uddannelsen har fokus på kronikere, ældre medicinske patienter og sammenhængende patientforløb.

Vi lever længere, og i 2050 forventes cirka 24 procent af danskerne at være +65 år. Samtidig vil flere patienter have flere forskellige diagnoser og kroniske lidelser. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at antallet af kronikere vil stige til cirka to millioner danskere i 2020.

På den baggrund etablerer regeringen en ny videregående uddannelse med en stærk klinisk forankring på diplomniveau for sygeplejersker. Uddannelsen supplerer den eksistende efter- og videreuddannelsesindsats og bidrager til at styrke kompetencer i forhold til behandling af blandt andet ældre medicinske patienter og kronikere. Desuden skal sygeplejerskerne uddannes til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet.


”Ønsket om den nye videreuddannelse var noget af det allerførste, som ordførerne fra Venstre og Konservative fremførte for mig som ny indenrigs- og sundhedsminister. Jeg er meget glad for, at det nu bliver til virkelighed til glæde for de mange kronikere. Uddannelsen er også en stor anerkendelse af praktiske og kliniske uddannelseselementer og et bidrag til fremtidig opgaveglidning,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. 


Undervisningsminister Troels Lund Poulsen glæder sig også over den nye uddannelse.

”Det er et tilbud til sygeplejersker, der har lyst til at videreuddanne sig inden for et vigtigt område med et stigende behov for specialiseret arbejdskraft. Samtidig håber jeg, at denne uddannelse - såvel som de mange andre muligheder for at videreuddanne sig og gøre karriere inden for sygeplejefaget - kan være med til at trække endnu flere dygtige studerende til sygeplejerskeuddannelsen,” siger Troels Lund Poulsen.


Uddannelsen tilrettelægges, så der indgår både teoretisk undervisning og klinisk undervisning. De teoretiske moduler hentes fra det formelle efter- og videreuddannelsessystem, det vil sige diplomuddannelsessystemet, mens den kliniske undervisning tilrettelægges på samme måde som den kliniske undervisning i de eksisterende specialuddannelser for sygeplejersker.

Parallelt med, at de studerende begynder uddannelsen, igangsætter Undervisningsministeriets en afdækning af muligheden for, at sundhedsfaglige diplomuddannelser både kan indeholde teoretiske og kliniske undervisningsmoduler
med ECTS points med henblik på, at videreuddannelsen, hvis dette findes hensigtsmæssigt, kan indgå i et nyt diplomsystem.

 

Det forventes, at de første studerende kan begynde på uddannelsen i januar 2012.For yderligere oplysninger, kontakt:

Indenrigs- og sundhedsministeriet:

Fuldmægtig Mia Francis Nielsen 7226 9615

Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 7262 9417

Undervisningsministeriet:

Susanne Bomholt Andersen, tlf.: 3392 5756

Pressesekretær Ingeborg Ellern Nielsen, mobil 2565 9299

Sidst opdateret 01-07-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |