Skip navigation


Notat - Tidslinje for udvikling i taksterne til de private hospitaler

23-09-2010
November 2007 - december 2009

November 2007
Af regeringsgrundlaget fra 2007 fremgår det:  

”De private sygehuse har bidraget til at sikre alle patienter gratis adgang til behandling med kort ventetid. Der skal sikres størst mulig grad af fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse. Regeringen vil derfor arbejde for, at afregningen med private sygehuse skal afspejle forpligtelserne og rammevilkårene for de private sygehuse.” 

 

7. november 2008
Det frie sygehusvalg til de private sygehuse bliver suspenderet fra den 7. november 2008 til og med 30. juni 2009. 
 

Efteråret 2008
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igangsatte et internt arbejde om afregning med private sygehuse med udgangspunkt i regeringsgrundlaget. 
 

1. april 2009
Regeringen og Danske Regioner indgår aftale om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse. Af aftalens fremgår det, at udgangspunktet for taksterne i 2009 vil være de priser, som regionerne har opnået ved at sende behandlinger i udbud under suspensionen af ordningen. Fra januar 2010 vil udgangspunktet for forhandlingerne være takster, der afspejler omkostningerne på de mest effektive offentlige sygehuse, dvs. lavere takster end de hidtidige. 
 

22. april 2009
Rigsrevisionen fremsender foreløbigt udkast til beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. 
 

5. maj 2009
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet afgiver foreløbigt svar på Rigsrevisionens udkast til beretning
 

12. juni 2009
Danske Regioner indgår aftale med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) – på baggrund aftalen med regeringen af 1. april 2009 – og opnår takstreduktioner på ca. 17 procent gældende frem til 31. december 2009. 
 

Juni 2009
Rigsrevisionen fremsender endelig beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. 
 

23. oktober 2009
Ministeren for sundhed og forebyggelse afgiver redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Rigsrevisionens beretning 15/2008. Redegørelsen oversendes til Folketingets Sundhedsudvalg til orientering. 
 

28. oktober 2009
Regeringen offentliggør et referencetakstkatalog som nyt grundlag for aftaler om takster under det udvidede frie sygehusvalg. 
 

28. oktober
Det interne udredningsarbejde om afregning med private sygehuse offentliggøres på ministeriets hjemmeside og oversendes til Folketingets Sundhedsudvalg. 
 

23. december 2009
Danske Regioner og BPK indgår den 23. december 2009 aftale om taksterne, hvor der bliver aftalt et yderligere generelt fald på 2 pct. Der er dog uenighed om forskellige områder. Takster for disse områder fastsættes af et voldgiftsnævn den 3. februar 2010. Her bliver taksterne sænket med i gennemsnit 16 pct.

 

 

Den samlede reduktion på baggrund af aftalerne fra juni og december 2009 og voldgiftens afgørelse fra februar 2010 kan herefter anslås til godt 20 pct 

Samtlige ovenstående dokumenter er gjort tilgængelige for offentligheden, enten via offentliggørelse af ministeriet eller ved meddelelse af aktindsigt. 

 

Departementschef Kristian Wendelboe udtaler: 
 

”Jeg har intet kendskab til, at embedsmænd er blevet bedt om at slette mails. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at slette mails med det formål at undgå offentlighed.”


Sidst opdateret 23-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |