Skip navigation


Hurtig udrykning og bedre beredskab

19-11-2010
En statusrapport fra regeringens akutudvalg viser, at mere end 90 pct. af udrykningerne er fremme inden for 15 minutter, og at der i dag er mere end 50 læge- og akutbiler landet over. For 10 år siden var der i alt blot 4 lægebiler.

Alle regioner har styrket akutberedskabet de seneste år, konkluderer akutudvalget.
Mindst 9 ud af 10 ambulancer med udrykning er fremme inden for 15 minutter i samtlige regioner, og der er blevet langt flere lægebiler og akutbiler, som står parat døgnet rundt.
I 1999 var der i alt 4 lægebiler – i dag er der mere end 50 læge- og akutbiler landet over.

Udvalget anbefaler bl.a. , at vagtlægeordningen kobles tættere sammen med skadestuerne og det øvrige akutberedskab, og at der skal være sundhedspersonale til at svare telefonen, når man ringer 112.

Regeringens akutudvalg har i statusrapporten koncentreret sig om tre centrale områder i det præhospitale akutberedskab:

• En detaljeret kortlægning af regionernes akutberedskab. Den viser, at der i alle regioner er sket en markant udvidelse af akutberedskabet over de seneste år. Over hele landet sikrer et netværk af lægebiler, akutbiler, ambulancer og særlige ordninger med nødbehandlere m.v., at hjælpen hurtigt når frem.

• Alarm 112 skal styrkes med sundhedsfaglig rådgivning og visitation. Udvalget anbefa-ler sundhedsfaglig rådgivning og visitation i forbindelse med alarmopkald til 112. Dan-ske Regioner, Rigspolitiet og Københavns Brandvæsen har allerede taget hul på arbejdet, og en ny model forventes indført fra april 2011.

• Vagtlægeordningen skal kobles tættere sammen med det øvrige akutberedskab, og vagtlægen skal have samme telefonnummer over hele landet. Hovedparten af udval-get anbefaler, at vagtlægeordningen fremover organisatorisk forankres i regionerne. Den nye sygehusstruktur vil betyde, at almen praksis i nogle områder får en større rolle i forhold til visitation og behandling af akutte patienter. Vagtlægeordningen skal derfor være fleksibel og differentieret og i højere grad målrettes lokale behov .


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Rapporten tegner et flot kort over akutberedskabet, hvor lægebiler, akutbiler og særligt trænede nødbehandlere bliver tydeligere og tydeligere i landskabet, og hvor udrykningstiden for ambulancer 9 ud af 10 gange er under 15 minutter. Den udvikling skubber vi nu bagpå med yderligere 600 mio. kr. til bl.a. nye store sundheds- og akuthuse i yderområderne og til en landsdækkende lægehelikopterordning og flere akutbiler. Samtidig får vi sundhedspersonale ind over alarmopkald til 112, og vagtlægen skal kobles tæt sammen med skadestuerne og det øvrige akutberedskab. Alt i alt nogle perspektiver der sammen med de nye supersygehuse til 40 mia. kr. tegner meget lovende.”


Akutudvalget blev nedsat i efteråret 2009 og har til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur.

Udvalgets nye statusrapport skal bl.a. anvendes ved udmøntning af de 600 mio. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat til nære sundhedstilbud i yderområder og en lægehelikopterordning. 


Læs mere i rapporterne fra akutudvalget: (åbner som pdf)


Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Lene Brøndum, tlf. 72 26 94 63
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mobil 40 82 06 37


Sidst opdateret 19-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |