Skip navigation


Regeringen sætter navn på seks nye sygehusbygge-rier

19-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - Ekspertpanelet afleverede tidligere på ugen sin indstilling til regeringen om, hvilke projekter der skulle have del i de resterende midler fra kvalitetsfonden. Regeringen giver i dag foreløbigt tilsagn til seks projekter på baggrund af panelets anbefalinger.

De nye sygehuse, der får støtte fra kvalitetsfonden er:

 

  • Nyt sygehus i Aalborg Øst 4,1 mia. kr. (3,2 mia. kr. blev reserveret i 1. fase)
  • Nyt sygehus i Gødstrup 3,15 mia. kr.
  • Udbygning af Aabenraa Sygehus 1,25 mia. kr.
  • Køge Sygehus 4,0 mia. kr.
  • Udbygning af Bispebjerg Hospital 2,95 mia. kr.
  • Nyt hospital i Hillerød 3,8 mia. kr.

Sammen med projekterne fra fase 1, får i alt 16 større sygehusbyggerier del i midlerne fra kvalitetsfonden. Der er både tale om helt nye hospitaler og udbygninger af eksisterende sygehuse.
Sammen med regionernes egenfinansiering er der tale om en samlet investering på godt 41 milliarder over de kommende år.


Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

"Regeringen vil følge ekspertpanelets anbefalinger - alt andet vil skabe kaos. Der er tale om et enestående løft af det danske sygehusvæsen. Ikke siden middelalderens kirkebyggerier har vi i Danmark haft så omfattende et projekt på tegnebrættet. Målet er, at sikre moderne hospitaler udstyret med ny teknologi, IT og apparatur. Sammenhængende patientforløb, nye arbejdsgange, logistik, teknologi, kvalitet og sikkerhed skal indtænkes i byggeprojekterne fra begyndelsen. Det bliver noget, der kan mærkes hos patienterne i hele landet”.


Nu skal regionerne i gang med at detaljere og kvalificere de enkelte projekter.  Projekterne skal derefter indsendes til ekspertpanelet, der indstiller til regeringen, om der skal meddeles endeligt tilsagn.

Af de projekter, som fik tilsagn i første fase, har tre fået endelig godkendelse. Det drejer sig om det nye universitetshospital i Århus (DNU), etablering af en fælles akutmodtagelse i Slagelse samt udbygning og modernisering af Kolding Sygehus.

Tidshorisonten for de enkelte sygehusbyggerier er forskellige. Mens flere af de mindre projekter forventes at være klar til indflytning i løbet af få år, forventes nogle af de største byggerier først at stå klar omkring 2020.

Se ekspertpanelets indstilling til regeringen:
Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering II

Tabel 1: Oversigt over prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende samlet investeringsramme - regeringens foreløbige tilsagn november 2010 (fase 2)

Investeringsprojekter Investeringsramme*) (mio. kr., 09-pl) 

Aalborg Sygehus (barmark i fase 2, dvs. i alt 4,1 mia. kr., da 3,2 blev reserveret i fase 1)

900 

Gødstrup Hospital (barmark) 

3.150 

Aabenraa Sygehus (udbygning) 

1.250 

Køge Sygehus (væsentlig udbygning) 

4.000 

Bispebjerg Hospital (udbygning og modernisering) 

2.950 

Hillerød Hospital (barmark) 

3.800 

I alt (inkl. regional egenfinansiering) 

16.050 

*): Maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering.


Tabel 2: Oversigt over prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende konkret samlet investeringsramme - regeringens foreløbige tilsagn januar 2009 (fase 1)

Investeringsprojekter  Investeringsramme*) (mio. kr., 09-pl) 

Aalborg Sygehus (udbygning - ændres til barmark i fase 2) 

3.200 

Det nye universitetshospital i Århus (nybyggeri i tilknytning til nuværende Skejby) 

6.350 

Regionshospitalet Viborg (udbygning) 

1.150 

Nyt universitetshospital i Odense (barmarksbyggeri) 

6.300 

Kolding Sygehuse (udbygning og modernisering) 

900 

Psykiatri i Slagelse (barmarksbyggeri) 

1.050 

Slagelse Sygehus (akutmodtagelse) 

300 

Rigshospitalet (udbygning og modernisering) 

1.850 

Herlev Hospital (udbygning og modernisering) 

2.250

Hvidovre Hospital (udbygning og modernisering) 

1.450 

Sct. Hans Hospital (psykiatri, tilbygning) 

550 

I alt (inkl. regional egenfinansiering) 

25.350 

*): Maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering


Yderligere oplysninger:

Kontorchef John Erik Pedersen, tlf. 72 26 94 66

Chefkonsulent Hanne Agerbak, tlf. 72 26 94 61

Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 72 26 94 14, mobil 40 82 06 37


Sidst opdateret 19-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |