Skip navigation


Ekspertpanelet indstiller i dag støtte til i alt 16 hospitaler fra kvalitetsfonden

17-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - I alt 16 hospitalsprojekter indstilles til at få støtte fra kvalitetsfonden. Her er tale om både helt nybyggede hospitaler og større ombygninger af eksisterende hospitaler. Ti projekter fik støtte fra kvalitetsfonden i første fase. Ekspertpanelet sætter nu navn på yderligere seks projekter.

Panelet understreger, at de alle spiller en vigtig rolle i de igangværende strukturændringer på sygehusområdet, hvor den specialiserede behandling samles på færre hospitaler, så faglighed og erfaring kommer i højsædet. 
 

Kvalitetsfondsprojekterne omfatter bl.a. 13 supersygehuse, der spiller en vigtig rolle i fremtidens akutstruktur. Den nye akutsygehusstruktur giver et betydeligt kvalitetsløft i behandlingen – ikke blot for de akutte patienter – men for patienterne i det hele taget. Med prioriteringen af Rigshospitalet, Det nye universitetshospital i Århus (DNU), Nyt OUH og nyt sygehus i Aalborg Øst sikres et vigtigt løft til universitetshospitalerne.   

 

Derudover får også Skt. Hans og den særligt sikrede retspsykiatriske afdeling (Sikringsafdelingen) støtte. 
 

Målet er, at sikre moderne hospitaler udstyret med ny teknologi, IT og apparatur. De nye hospitaler skal lægge vægt på sammenhængende patientforløb, logistik, teknologi, kvalitet og sikkerhed, der skal indtænkes i byggeprojektet fra begyndelsen. Ekspertpanelet vurderer, at det vil resultere i en markant forbedring af det danske hospitalsvæsen.
 

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder udtaler: 
 

Kvalitetsfondens støtte til 16 projekter vil give et enestående løft af det danske sygehusvæsen. Regeringen tilfører 25 mia. kr. ekstra over de kommende år til investeringer i fremtidens hospitaler og ny teknologi bl.a. med nyt apparatur og bedre udnyttelse af it. Dermed sikrer vi et markant løft for patienterne uanset hvor i landet, at de bor,” siger Bertel Haarder. 
 

”Sammen med regionernes egenfinansiering er der lagt op til godt 41 milliarder til fordeling over de kommende år. Regeringen vil arbejde på en hurtig udmelding til regionerne, siger Bertel Haarder. 
 

Nu skal regionerne i gang med at detaljere og kvalificere de enkelte projekter.  
 

Af de projekter, som fik tilsagn i første fase har tre fået endelig godkendelse. Det drejer sig om det nye universitetshospital i Århus (DNU), etablering af en fælles akutmodtagelse i Slagelse samt udbygning og modernisering af Kolding Sygehus. 
 

Tidshorisonten for de enkelte sygehusbyggerier er forskellige. Mens flere af de mindre projekter forventes at være klar til indflytning i løbet af få år, forventes de største byggerier først endelig færdige omkring 2020.


Der henvises i øvrigt til ekspertpanelets indstilling til regeringen: ”Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering II”  samt til de enkelte regioners hjemmesider.

  


Ekspertpanelets indstilling til regeringen den 17. november 2010 om fordelingen af de resterende midler fra kvalitetsfonden (fase 2):

Tabel 1: Oversigt over indstillede prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende konkret samlet investeringsramme - ekspertpanelets indstilling til regeringen i november 2010 (fase 2)

Investeringsprojekter Investeringsramme*) (mio. kr., 09-pl) 

Aalborg Sygehus (barmark i fase 2, dvs. i alt 4,1 mia. kr., da 3,2 blev reserveret i fase 1)

900 

Gødstrup Hospital (barmark) 

3.150 

Aabenraa Sygehus (udbygning) 

1.250 

Køge Sygehus (væsentlig udbygning) 

4.000 

Bispebjerg Hospital (udbygning og modernisering) 

2.950 

Hillerød Hospital (barmark) 

3.800 

I alt (inkl. regional egenfinansiering) 

16.050 

*): Maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering.


Regeringens tilsagn til regionerne vedrørende projekter fra fase 1.

Tabel 2: Oversigt over prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende konkret samlet investeringsramme - regeringens foreløbige tilsagn januar 2009 (fase 1)

Investeringsprojekter  Investeringsramme*) (mio. kr., 09-pl) 

Aalborg Sygehus (udbygning - ændres til barmark i fase 2) 

3.200 

Det nye universitetshospital i Århus (nybyggeri i tilknytning til nuværende Skejby) 

6.350 

Regionshospitalet Viborg (udbygning) 

1.150 

Nyt universitetshospital i Odense (barmarksbyggeri) 

6.300 

Kolding Sygehuse (udbygning og modernisering) 

900 

Psykiatri i Slagelse (barmarksbyggeri) 

1.050 

Slagelse Sygehus (akutmodtagelse) 

300 

Rigshospitalet (udbygning og modernisering) 

1.850 

Herlev Hospital (udbygning og modernisering) 

2.250

Hvidovre Hospital (udbygning og modernisering) 

1.450 

Sct. Hans Hospital (psykiatri, tilbygning) 

550 

I alt (inkl. regional egenfinansiering) 

25.350 

*): Maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering


Yderligere oplysninger:

Kontorchef John Erik Pedersen, tlf. 72 26 94 66

Chefkonsulent Hanne Agerbak, tlf. 72 26 94 61

Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 72 26 94 14, mobil 40 82 06 37


Sidst opdateret 19-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |