Skip navigation


Ministeren på akutrundtur i Region Nordjylland, Sygehus Thy-Mors og plejehjemmet Aagaarden

05-04-2010
REPORTAGE - Den 29. marts 2010 gik turen til Thy-Mors og plejehjemmet Aagaarden

Sygehus Thy-Mors i Thisted blev Bertel Haarder præsenteret for regionens planer for fælles akutmodtagelser generelt. Den fælles akutmodtagelse er 1 ud af 3 særlige akutmodtagelser, som har et reduceret befolkningsunderlag i forhold til de øvrige fælles akutmodtagelser rundt i landet. Regionen er langt fremme med at udvikle elektronisk patientjournal, som der er adgang til både præhospitalt og på hospitalet. Det betyder, at ambulancepersonalet allerede i ambulancen kan indtaste patientens tilstand, hvorefter oplysninger tikker ind på sygehuset inden ankomsten. Dette giver personalet i akutmodtagelsen en chance for hurtigere at kunne diagnosticere og behandle patienten efter ankomsten.   

 

Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen gennemgik udfordringer og løsninger i forhold til på den ene side at samle kræfterne for at sikre specialedækning og ekspertise samt et velfungerende akutberedskab.      

plejehjemmet Aagaarden besøgte Indenrigs- og sundhedsministeren det kommunale selvindskrivningsafsnit til borgere, som i en kortere periode har brug for hjælp og pleje, men som ikke har behov for at blive indlagt på et sygehus. Plejehjemsleder Helle Havsager Hansen og områdesygeplejerske Agnete Holm Rasmussen fortæller, at det er en ordning, som fx har en positiv indvirkning på genindlæggelsesprocenten på sygehuset, da nogle ældre mennesker har brug for lidt ekstra pleje efter en indlæggelse, hvilket selvindskrivningsafsnittet kan tilbyde.

 


Sidst opdateret 13-04-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |