Skip navigation


Strejke-pukkel i ventetider er næsten væk

28-05-2010
PRESSEMEDDELELSE – Ventetiderne er nu nede på 62 dage igen, som før overens-komstkonflikten på sygehusområdet i foråret 2008. Strejken betød, at mange planlagte operationer blev udsat fra 2008 til 2009. Men nu er puklen fra strejken stort set afviklet, og ventetiderne bragt ned igen. Det viser de seneste tal for ventetider på sygehusene, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

Siden overenskomstkonflikten på sygehusområdet sluttede i juni 2008 har personalet på sygehusene arbejdet for at bringe ventetiderne ned på samme niveau som før strejken. Det er stort set lykkes nu, viser de seneste tal på ventetiderne, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

De erfarede ventetider faldt kontinuerligt igennem hele 2009.   Tallene viser nemlig, at den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer er faldet fra 71 dage i november 2008 til 62 dage i februar 2010, i alt ni dage.

I 1.halvår af 2008 under konflikten var ventetiderne lave, fordi det kun var de mest nødvendige planlagte operationer med kort ventetid, der blev gennemført. I 2. halvår 2008 og ind i 2009 var ventetiderne længere, fordi patienter udskudt fra foråret her blev behandlet. 

Hvis en patient for eksempel skulle have været behandlet 10. juni 2008, men hendes operation blev udskudt til 10. januar 2009, så havde hun en forlænget ventetid på cirka 180 dage, og den tæller med i gennemsnittet for 2009.

Det betyder samlet, at målt som gennemsnit for et helt år steg ventetiderne fra 64 dage i 2008 til 67 dage i 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er tilfreds med, det går den rigtige vej med ventetiderne:
”Personalet på sygehusene har ydet en stor indsats for at bringe ventelisterne ned efter strejken i 2008. Puklen fra 2008 til 2009 er næsten væk nu. Tallene viser, at sundhedspersonalets indsats har givet pote, og at det går den rigtige vej med ventetiderne”, siger han.

I debatten om ventetider har der været en smule forvirring om tallene.

De nye tal fra Sundhedsstyrelsen er de reelle ventetider, altså sygehusenes indberetninger af, hvor lang tid patienterne i virkeligheden har ventet. Undervejs i den løbende debat om ventetider har der været henvist til de forventede ventetider. De forventede ventetider tjener som skøn for de patienter, der skal vælge en konkret behandling. Det er tal for, hvor lang tid sygehusene forventer, patienterne maksimalt skal vente på en bestemt behandling, og tallene siger ikke noget om, hvor lang tid patienterne faktisk har ventet.


Se Sundhedsstyrelsens tal for ventetider

Læs mere om ventetider i notatet "Erfaret ventetid for sygehusområdet"

Læs om aktivitet og produktivitet på sygehusene i "Tal på sundhed"


Yderligere oplysninger
Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, tlf. 72 26 96 88
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 28-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |