Skip navigation


85 mio. kr. til foreningsejede specialsygehuse

17-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Syv foreningsejede specialsygehuse er blevet bevilget ialt 85 millioner kroner til nybyggeri og renovation.

De foreningsejede specialsygehuse, der bl.a. står for rehabilitering og behandling af patienter med kroniske lidelser, herunder f.eks. gigt, sclerose, bevægelseshandicap, hjerneskadede og epilepsi, får nu knap 85 mio. kr. til at skabe bedre fysiske rammer for patienterne. Pengene skal gå til bygningsmæssige forbedringer - herunder renovering eller om- og nybyggeri.

Pengene er afsat af regeringen sammen med Dansk Folkeparti i aftalen om finansloven for 2010. Begge parter glæder sig over, at der nu kan sættes byggeprojekter i gang til gavn for patienterne:

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

"For en masse patienter, der er ramt af alvorlige kroniske sygdomme som fx gigt, sclerose eller epilepsi, spiller specialsygehusene en meget vigtig rolle. Her modtager patienterne behandling og bliver så vidt muligt hjulpet tilbage til dagligdagen igen af et personale med stor ekspertise på de enkelte områder. Derfor er det helt rigtigt, at vi nu kan støtte en række af specialsygehusenes byggeprojekter for i sidste ende at få endnu bedre rammer for den enkelte patient."

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt udtaler:

"Vi har i Dansk Folkeparti stor fokus på, at kroniske patienter og andre alvorligt syge har de bedst tænkelige forhold, når de skal modtage behandling. Faktorer som gode adgangsforhold, tidssvarende stuer, velfungerende udstyr og stimulerende omgivelser er alle afgørende for patienternes livskvalitet samt muligheden for at helbrede dem og hjælpe dem til at lære at leve med deres sygdom. Ved at give dette betragtelige økonomiske løft til nogle af de hårdest ramte mennesker i det danske samfund, vil vi kunne gøre deres tilværelse mere tålelig, hvilket samtidig vil komme mange mennesker til gode."

Puljen til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse udmøntes som følger:

 Institution Tilsagn om støtte (ekskl. egenfinansiering)
Sankt Lukas Hospice (Hellerup)


8,0 mio. kr.

Epilepsihospitalet (Dianalund)


6,6 mio.kr.

Schlerosehospitalerne (Ry og Haslev)


18,9 mio.kr.

PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede i Rødovre)


28,0 mio. kr.

Gigtforeningens centre (Skælskør, Middelfart og Århus)


20,3 mio. kr.

Vejlefjord (Vejle)


1,7 mio. kr.

Center for Hjerneskade (København)


0,6 mio. kr.


Der er yderligere godt 15 mio. kr. i puljen, som der nu indkaldes ansøgninger til.


Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Martin Deichmann tlf. 72 26 94 14 mobil 40 82 06 37

Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |