Skip navigation


Bertel Haarder støtter succesfuld KOL-behandling

10-12-2010
PRESSEMEDDELELSE – På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.

”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital har lykkedes med at forkorte indlæggelses-tiden for patienter med KOL fra cirka seks dage per indlæggelse til cirka to dage ved hjælp af telemedicin. På mandag den 13. december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afdelingen.

Patienter på Det Virtuelle Hospital får en computer, udstyr til at måle lungefunktion og blodtryk og medicin med sig hjem, når deres indlæggelse af slut. Derefter kan lægerne kigge med på video, når patienten eksempelvis måler sit blodtryk. Lægerne kan med det samme se resultatet på deres egen computer og tage stilling til medicinering osv.

”Det Virtuelle Hospital er et af mange gode eksempler på, hvad telemedicin kan gøre. De kommende år vil vi få flere kronikere, som eksempelvis KOL- og hjertepatienter. Hvis de kan blive i deres eget hjem, hvor de er trygge, er det godt for deres behandlingsforløb. Samtidig sparer sygehuset ressourcer, og det bliver nødvendigt, i takt med der bliver flere patienter”, siger Bertel Haarder.

Han ønsker, at mange flere får glæde af de nye behandlingsformer som f.eks. telemedicin.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opretter fra 1. januar næste år DRG-takster for telemedicin og e-mail-konsultationer. Dermed er der grundlag for en økonomisk gulerod til de sygehuse, som bruger internettet og moderne udstyr til at behandle patienterne.

”Nye behandlingsformer som telemedicin vil vinde frem i de kommende år, så patienter i mindre grad behøver tage frem og tilbage mellem hjemmet og sygehuset, og så sundhedspersonalet får bedre mulighed for faglig sparring, uanset hvor deres arbejdsplads er. Den udvikling skubber vi nu på med nye takster. I løbet af de næste par år forventer vi at indføre flere takster for telemedicin og andre behandlinger, der foregår i patientens eget hjem,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Indtil nu har takst-systemet været indrettet sådan, at telemedicin er indgået i sygehusenes grundbudgetter. Med de nye takster bliver der indført afregning for telemedicinsk kontrol og behandling af KOL-patienter, for patienter, der er under behandling med blodfortyndende medicin, for pacemaker-kontrol og for e-mail-konsultationer med sygehuslæger.


Program for besøget

  • 09.45 – 09.55: Velkomst v/direktionen, Frederiksberg Hospital
  • 09.55 – 10.15: Det Virtuelle Hospital – baggrund, status og perspektiver
  • 10.15 – 10.25: Demonstration af den ”virtuelle stuegang”
  • 10.30 – 10.45: Præsentation af telemedicinsk DK-showcase

Pressen er velkommen under besøget.


Yderligere oplysninger
Om de nye takster: Souschef Maria Friis Larsen, tlf. 72 26 98 04
Om besøget: Fuldmægtig Camilla Tanghøj, tlf. 72 26 93 45
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 10-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |