Skip navigation


Aktindsigt i betaling af privathospitaler

06-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - I anledning af en række aktindsigtsanmodninger udleverer Indenrigs- og sundhedsministeriet et stort antal sagsakter vedr. private sygehuse, herunder vedr. ministeriets udredningsarbejde om afregning med private sygehuse og Rigsrevisionens beretning vedr. pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse.

Akterne dokumenterer, at der hen over vinteren og foråret 2009 er pågået et omfattende arbejde i ministeriet om udredningen vedr. private sygehuse - i tæt samarbejde med Finansministeriet og Sundhedsstyrelsen.
Den proces mundede ud i, at regeringen den 1. april 2009 indgik en aftale med Danske Regioner om samarbejdet med de private sygehuse. Aftalen har bidraget til, at taksterne nu er sat ned med ca. 20 pct.

I lyset af den store offentlige interesse blev det ufærdige udredningsarbejde offentliggjort i oktober sidste år. En stor del af dokumenterne er tidligere udgaver af dette arbejde.
Dokumenterne viser, at det har været et omfattende arbejde. Der er altså blevet arbejdet meget seriøst med at sikre fair takster.

Hele sagsforløbet er meget grundigt beskrevet i samråd og fra Folketingets talerstol. Beskrivelse og spørgsmål og svar om forløbet kan findes her:

 

 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Vi udleverer i dag over tusind sider dokumenter, der tydeligt beviser, hvad jeg allerede har oplyst Folketinget om flere gange, nemlig at regeringen arbejdede intenst i foråret 2009 på at nedsætte taksterne til de private hospitaler. Den meget omtalte interne rapport blev aldrig færdiggjort, fordi man ikke vurderede, at den var god nok. I stedet blev priserne sat ned med godt 17 procent per 1. juli 2009 på grundlag af erfaringerne fra udbud, imens mans kvalificerede rapporten i såkaldte referencetakster.”

”Den ufærdige rapport og referencetaksterne blev offentliggjort den 28. oktober 2009. På det tidspunkt havde rigsrevisor haft rapporten siden den 2. juli 2009. Ministeriet havde ikke vurderet, at den var relevant for rigsrevisor, fordi den skulle bruges fremadrettet, ikke var færdig og kvalificeret og fordi rigsrevisor havde fået de bagudrettede oplysninger i den i andre sammenhænge. Jeg har tidligere beklaget og undskyldt, at hvis rigsrevisor mente han skulle have haft den før, så skulle han det,” siger Bertel Haarder.


Vedr. det udvidede frie sygehusvalg og patientens rettigheder:

 

 • Det udvidede frie sygehusvalg har været en succes. Den er god for det danske sundhedsvæsen – og især for de mere end 350.000 danskere, der undgik ventetid.

 • Ordningen handler ikke om at få billigere behandling ved at bruge private sygehuse, men om at sikre patienterne en reel mulighed for at vælge ventetiden fra.

 • Og de private sygehuse har hjulpet. Dels har de behandlet patienter, når de offentlige sygehuse ikke har kunnet behandle inden for en måned. Dels har de været med til at presse ventetiderne på de offentlige sygehuse ned med 1/3 fra godt 90 dage til 60 dage.

  Sidst opdateret 06-12-2010
  Se også

  Temaside om betaling af privathospitaler

  Se tidslinje, rapporter, debatindlæg mm.


  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |