Skip navigation


Rehabilitering i regioner og kommuner

07-04-2010
Med kommunalreformen fik rehabiliteringsopgaven nye rammer

Med kommunalreformen fik rehabiliteringsopgaven nye rammer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har i fællesskab udarbejdet en rapport, der beskriver dels de overordnede rammer for rehabiliteringsopgaven, dels hvordan regioner og kommuner generelt har organiseret rehabiliteringsindsatsen.

Rapporten har primært fokus på den sundhedsfaglige indsats i rehabilitering, og viser, at man i regioner og kommuner generelt arbejder for en rehabiliteringsindsats, der hænger sammen på tværs af sektorer, forvaltninger og faggrupper. Det sker blandt andet ved udarbejdelse af forløbsprogrammer, aftaler om udskrivningsforløb, brug af praksiskonsulenter og forløbskoordinatorer.   

For at understøtte sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringsindsatsen og sprede god praksis på området har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i øvrigt taget initiativ til at udarbejde et idékatalog. Idékataloget vil give gode eksempler på, hvordan man – til gavn for patienten - regionalt og kommunalt kan tilrettelægge indsatsen på en hensigtsmæssig måde. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere for at hjælpe kommunerne med at løse de samlede og tværgående rehabiliteringsopgaver, taget initiativ til sammen med Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet at udarbejde en fælles vejledning om rehabilitering. Vejledningen vil foreligge i udgangen af 2010.   

Du kan læse rapporten her: Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen
 


Sidst opdateret 09-04-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |