Skip navigation


Hjemtransport af afdøde patienter

17-06-2009
Den 1. juli 2009 træder nye regler i kraft, som betyder, at regionen i visse tilfælde skal sørge for hjemtransporten af afdøde patienter.

Hjemtransporten af den afdøde patient foretages mellem det sygehus, hvor patienten døde, og til et passende bestemmelsessted i den afdødes bopælskommune efter de pårørendes ønske.

Det er i alle tilfælde en grundlæggende betingelse, at patientens død er indtruffet under overflytning eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor patienten modtog gratis sygehusbehandling efter sundhedsloven.

Det er ligeledes en betingelse for retten til hjemtransport af afdøde, at overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl, end det sygehus, patienten blev flyttet fra, og at patienten ikke selv har valgt sig til nogle af sygehusene.

Hvilke afdøde patienter er omfattet:

Hjemtransporter foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til den 1. juli 2009

Regionen yder refusion for hjemtransport af afdøde patienter, som er foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til den 1. juli 2009, når

 • patienten døde under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, eller
 • patienten var under 18 år ved dødens indtræden og døde under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter skal fremsættes overfor regionsrådet senest den 31. december 2010.

Hjemtransporter foretaget i perioden fra den 1. juli 2009 og frem til den 1. januar 2010

Regionen hjemtransporterer afdøde patienter i perioden fra den 1. juli 2009 og frem til den 1. januar 2010, når

 • patienten dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, eller
 • patienten var under 18 år ved dødens indtræden, og dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

  Regionen kan aftale med afdødes pårørende, at disse arrangerer hjemtransporten for regionens regning.

  Anmodning om hjemtransport af den afdøde skal i alle tilfælde fremsættes for regionsrådet inden den afdøde hjemtransporteres.

  Hjemtransporter foretaget i perioden fra den 1. januar 2010

  Regionen hjemtransporterer afdøde patienter i perioden fra den 1. januar 2010, når

  • patienten dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, eller 
  • patienten dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

  Regionen kan aftale med afdødes pårørende, at disse arrangerer hjemtransporten for regionens regning.

  Anmodning om hjemtransport af den afdøde skal i alle tilfælde fremsættes for regionsrådet inden den afdøde hjemtransporteres.

  Reglerne fremgår nærmere af lov nr. 529 af 12. juni 2009  om ændring af sundhedsloven (etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter).


  Sidst opdateret 02-12-2009

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |