Skip navigation


Lægevagten skal tænkes sammen med det borgernære akutberedskab

21-12-2009
Lægevagtsordningen i Danmark er overordnet set velfungerende og opfylder sit formål om at sikre lægebetjening til alle borgere, når egen læge har lukket, viser en ny undersøgelse af lægevagtordningen, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

Lægevagtsordningen i Danmark er overordnet set velfungerende og opfylder sit formål om at sikre lægebetjening til alle borgere, når egen læge har lukket, viser en ny undersøgelse af lægevagtordningen, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.  Den konstaterer, at borgerne generelt er tilfredse med lægevagten, og at der kun er meget få klager fra borgerne, som i løbet af et år har knap tre mio. henvendelser til lægevagten. 
 

Rapporten peger også på en række faktorer, som kan styrke kvaliteten. Fx nationale kliniske retningslinjer for akutarbejdet i almen praksis og i lægevagten, mere fokus på ledelse og mere samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen om at skabe sammenhængende forløb for patienterne. 

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er glad for, at Sundhedsstyrelsens analyse viser, at vagtlægesystemet generelt fungerer godt.   

”Men det er også klart, at der er behov for at tænke lægevagten ind i de nye rammer, som hele sundhedsvæsnet i disse år får. Vi vil i løbet af nogle år se et sundhedsvæsen, hvor den akutte sygehusbehandling samles på færre sygehuse. Det er et fremskridt, fordi patienter her vil kunne mødes af erfarne læger med den nyeste teknologi til rådighed. Men det er også en udfordring, for vi skal være sikre på, at alle borgere har adgang til den nødvendige akutte h hjælp. Her ser jeg lægevagten i en nøglerolle. De praktiserende læger skal døgnet rundt kunne varetage flere akutte opgaver tæt på borgerne.” 
 

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen understreger, at Sundhedsstyrelsens analyse ikke står alene. 
 

”Den vil indgå i arbejdet med bredt at forny akutberedskabet. Jeg har nedsat et særligt udvalg – det præhospitale udvalg – som fra foråret kommer med en række bud på, hvordan vi gør det bedst”, siger sundhedsministeren. 
 

Læs rapporten  ”Kvaliteten i den danske lægevagtsordning”  og bilag til rapporten .

 

Se også "Fakta - styrket indsats på akutområdet" .

 

Kontakt: pressechef Mette Ebdrup, tlf. 40 56 05 99.


Sidst opdateret 22-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |