Skip navigation


Fakta - styrket indsats på akutområdet

21-12-2009
Her følger fakta:
  • Ny sygehusstruktur på akutområdet. Der er afsat 40 mia. kr. til nye sygehuse og sat adresse på fremtidens akutsygehuse. Formålet med at samle behandlingen på det akutte område er at sikre, patienterne mødes af specialister og modtager behandling af høj faglig kvalitet, når de ankommer til sygehuset.   

  • Sundhedsstyrelsens akutrapport. Sundhedsstyrelsen kom i juni 2007 med rapporten ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”, som indeholder 24 anbefalinger til indretningen af fremtidens akutte beredskab. På en række områder er regionerne i gang, senest er Danske Regioner kommet med et samlet udspil på akutområdet, som følger op på flere af anbefalingerne fra akutrapporten. 
     
  • Sundhedsstyrelsens rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen, juli 2009. Rapporten beskriver fire modeller for, hvordan den sundhedsfaglige rådgivning i alarmeringsfasen kan styrkes. Regionerne er i færd med at følge op på rapporten, og i foråret vil udvalget om det præhospitale akutberedskab komme med et bud på, hvordan borgerne får den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning, når de ringer 112. 
     
  • Udvalg om det præhospitale akutberedskab. Regeringen har nedsat et bredt sammensat udvalg, som fra foråret 2010 vil komme med bud på, hvordan det sikres:

o    at borgerne får den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning, når de ringer 112,

o    hvordan vagtlægeordningen i højere grad kan indtænkes i den samlede akutindsats,

o    at Danmark får en landsdækkende lægehelikopterordning,

o    at indsatsen på det akutte område styrkes, særligt i udkantsområder,

o    at hjælpen kommer hurtigt frem til borgerne, når de ringer 112.

  • 600 mio. kr. til styrket indsats på det akutte område. I finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 er afsat 100 mio. kr. til etablering af landsdækkende lægehelikopterordning samt 500 mio. kr. til at styrke indsatsen i udkantsområder med store afstande, fx til nære tilbud som skadeklinik eller lægehus. Udvalget om det præhospitale udvalg skal komme med forslag til, hvordan de 600 mio. kr. skal udmøntes.   

  • Forsøgsordning med lægehelikopter i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Regeringen og Danske Regioner har fået støtte fra TrygFonden til en forsøgsordning med lægehelikopter i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Forsøgsordningen løber fra foråret 2010 og 1½ år frem og skal danne grundlag for etablering af en landsdækkende helikopterordning.

Sidst opdateret 12-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |