Skip navigation


Akutområdet: Regeringen kan ikke vente helt til nytår med at handle

15-12-2009
Berlingske Tidende skriver i dag, at Dansk Folkeparti giver regeringen en deadline til den 1. januar til at fremlægge en plan, ’der skal rette op på det danske akutberedskab’. Artiklen overser det faktum, at arbejdet med at forbedre den akutte del af det danske sundhedsvæsen er i fuld gang og på den måde overhaler kravet om en deadline til nytår inden om. Så længe venter regeringen ikke.  

I arbejdet for et bedre akut sundhedsvæsen er det helt afgørende at levere kvalitet og at prioritere de vigtigste opgaver først frem for at blande store og små indsatser sammen i en pærevælling. Hurtig og sikker akutbehandling er for vigtigt et område til hovsa-løsninger og skud fra hoften i pressen.    

Det allervigtigste er at få etableret en sygehusstruktur, hvor patienter mødes af erfarne læger, som har den mest moderne teknologi til rådighed. Det er vi i fuld gang med at etablere, og sammen med regionerne har vi afsat 40 mia. kr. til formålet.   

Det tager nogle år at føre ud i livet, og det er klart, at vi ikke kan sidde på hænderne indtil da. Vi er i fuld gang med at finde de rigtige og langtidsholdbare løsninger på de problemer, som patienterne møder.  

Derfor har regeringen allerede sat gang i en omfattende analyse af vagtlægesystemet, som offentliggøres før jul. Den vil bl.a. undersøge, hvor tilfredse borgerne er med den behandling de får, når de søger akuthjælp. Peger den på alvorlige problemer, så skal der hurtigt følges op med politisk handling. Inden jul vil også Dansk Selskab for Akutmedicin blive inviteret  til et møde om det behov for yderligere specialisering af deres uddannelse, som de har givet udtryk for i pressen.  

Regeringen har desuden nedsat et såkaldt præhospitalt udvalg, som fra foråret vil komme med bud på, hvordan vi sikrer:

  • at hjælpen kommer hurtigt frem til borgerne,
  • at borgerne får den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning, når de ringer 112,
  • at Danmark får en landsdækkende lægehelikopterordning,
  • at lægerne har den nødvendige ekspertise
  • at borgere også i yderområder kan være sikre på akutbehandling af tilstrækkelig kvalitet (der  er netop afsat 500 mio. kr. hertil på finansloven)

Sidst opdateret 22-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |